Yellow light

Yellow light

ฟังเพลง Yellow light

เนื้อเพลง Yellow light

เหนื่อยทั้งตัว และหัวใจ คิดทบทวนอยู่กับตัวเอง
ยังวกวน และวุ่นวาย ค้นหาทางออกไม่เจอ

* แต่ ในมุมนั้น ยังคงมีแสงดวงหนึ่ง อยู่ ไม่ไกลฉัน ส่องให้พ้นและผ่านวันนี้

** ใครคนที่หวังดี ใครคนที่ย้ำและบอกฉัน ช่วยฉันเดินต่อจากนี้
คนเดียวที่ฉันมี คือเธอคนนี้ที่ปลอบฉัน และเหมือนเติมเต็ม ความอุ่นใจ

คนมากมาย คนรอบกาย ที่เค้าไม่อาจจะเข้าใจ
เมื่อความทุกข์ทน ยังไม่คลาย ฉันหาทางออกไม่เจอ

( ซ้ำ * , ** )

ให้เหลือเดียวดายและ เดินออก

( ซ้ำ ** )

คนเดียวที่ฉันมี คือเธอคนนี้ที่ปลอบฉัน และเหมือนเติมเต็ม ความอุ่นใจ