Vaccine

Vaccine

ฟังเพลง Vaccine

เนื้อเพลง Vaccine

อยากร้องเพลง เพลงที่ทำให้เธอหายเศร้า ทุกข์ที่แสนยาวนาน อยากให้จางหายไป
หากเศร้าใจ โปรดเก็บสิ่งสำคัญในห้องหัวใจ แล้วให้รักพาไป ไกลเท่าที่ต้องการ

* จันทร์ที่คอยส่องแสง นั้นทำให้ฉันเห็นและเข้าใจ ดาวช่างส่องสดใส ช่วยทำให้ใจของเธอมีหวัง

หากได้ยิน เพลงที่ไหลรินมาไกลแสนไกล ขอเธอจงมั่นใจ หากมีทุกข์ใดเข้ามา
หยาดน้ำตา อาจไม่ได้นำมาแค่ความเศร้า แม้เหลือเพียงความว่างเปล่า ตัวเรานั้นยังอยู่

( ซ้ำ * )

** ทุกข์และสุขเหล่านั้น ช่วยให้เข้มแข็งและมีพลัง
ชีวิตก้าวเดินต่อไป ให้เรารับรู้เข้าใจความหมาย