Smile

Smile

เนื้อเพลง Smile

….
. ทุกๆเวลา
ที่เราได้พบเจอ กัน
เธอกับฉัน ได้คุย ทักทาย
ฉันพบว่าเธอ
เป็นเหมือนดอกไม้ช่อ ใหญ่
เธอสดใส และดู งดงาม
ไม่รู้ว่าเธอ
มีใครหรือไม่มี ใคร
ซึ่งในใจ ไม่เคย คิดถาม
เพราะรู้ความจริง
ดอกไม้ที่สวยงด งาม
ย่อมมีคน ต้องการ มากมาย
ฉันขอแค่ได้คิด
ฉันขอแค่ได้ฝัน
แค่นั้นก็เป็น สวรรค์ ในใจ
ทุกครั้งที่มองเห็น
เธอ ก็เป็นทุกความหมาย
ที่ ใจ ฉันต้อง การ
เพียงแค่เธอยิ้ม โลกก็สดใส
เธอทำให้โลก ทั้งใบ สวยงาม
ได้ด้วย รอยยิ้ม ของเธอ
แค่เพียงเท่านี้ที่ ฉัน
ได้ใกล้เธอ ฉันก็ พอใจ
. ทุกครั้งที่ฉัน
ได้พบกับเธอ ทีไร
เธอก็ทำ ให้ใจ ไหวหวั่น
ถึงรู้ว่าเธอ
คือคนที่ฝัน มานาน
แต่ไม่หวัง เธอมา ครอบครอง
ฉันขอแค่ได้คิด
ฉันขอแค่ได้ฝัน
แค่นั้นก็เป็น สวรรค์ ในใจ
ทุกครั้งที่มองเห็น
เธอ ก็เป็นทุกความหมาย
ที่ ใจ ฉันต้อง การ
เพียงแค่เธอยิ้ม โลกก็สดใส
เธอทำให้โลก ทั้งใบ สวยงาม
ได้ด้วย รอยยิ้ม ของเธอ
แค่เพียงได้มองดู เธอ
ก็ชื่นใจ
เธอคือดอกไม้ ที่ดูสดใส
เธอทำให้โลก ทั้งใบ ยิ้มได้
ทุกครั้ง ที่ฉัน พบเธอ
แค่เพียงเท่านี้ ที่ฉัน
ได้ใกล้เธอ ฉันก็ พอใจ
. ฉันขอแค่ได้คิด
ฉันขอแค่ได้ฝัน
แค่นั้นก็เป็น สวรรค์ ในใจ
ทุกครั้งที่มองเห็น
เธอ ก็เป็นทุกความหมาย
ที่ ใจ ฉันต้อง การ
เพียงแค่เธอยิ้ม โลกก็สดใส
เธอทำให้โลก ทั้งใบ สวยงาม
ได้ด้วย รอยยิ้ม ของเธอ
แค่เพียงได้มองดู เธอ
ก็ชื่นใจ
เธอคือดอกไม้ ที่ดูสดใส
เธอทำให้โลก ทั้งใบ ยิ้มได้
ทุกครั้ง ที่ฉัน พบเธอ
แค่เพียงเท่านี้ ที่ฉัน
ได้ใกล้เธอ ฉันก็ พอใจ