Say Anything

Say Anything

เนื้อเพลง Say Anything

Wolfgangz Home Professionnal Karaoke 2009
X Japan–Say Anything(Yoshiki+Hide)
…………………………………………
123…………..
……………..
ซะ วะ เม คิ ดะ เค กะ
โค โค โระ โวะ ซา ชิ เตะ
คิ โคะ อิ นาย มุ เนะ โทะ อิ คิ
โทะ คิ โวะ วา ซึ เระ เตะ
โมะ โตะ เมะ ซา มะ โย รือ
ทะ กะ นา รึ โอ โมะ
อิ นา ระ ชิ เตะ ~
………………………………
…………………….123…..
Run away from reality
I have been crying in the dream
โค ริ ซึ อิ เทะ โทะ คิ นิ ฟู เระ เตะ
ยู กัน เดะ มิ อิเน ไน อะ อิ
คิ โอะ คือ คา ซะ เนะ รึ
กะ นะ ชิ หมิ กะ คิ อิ รึ มา รึ เดะ ~
[Hook]
You say anything คิ ซึ เซท เกะ อุ
โคะ โทะ บะ เดะ โมะ~
Say anything ทะ ชิ คิ
เระ ไน โค โคะ โร นิ
You say anything
Just tell me all your sweet lies
Say anything เอ็น ชจิ
คิ เระ ไน โค โคะ โร นิ
If I can go back to where I have been
ยู เมะ โนะ นา คะ นิ ดะ เกะ
อิ คิ เดะ
โอะ วะ ระ นะ อิ อะเมะ
นิ นุ เระ รึ
นะ กะ เระ รึ นะ มิ ดะ โวะ
ฮา คู ชจิ ซึ ยู เมะ โซะ เมะ เต๊ะ ~
You say anything Whatever
you like to say to me
Say anything
You leave me out of my eyes
You say anything
All I can hear is voice from dream
Say anything You can dry my every tear
…………………………………………………….
………………..ไว้อาลัย ฮิเดะ Forever Love Hide X–Japan …
………………….. เพลงในตำนาน…………………
อะ คิ ริ โนะ คิ อิ เตะ
On the stage ฮิ โทะ ริ มิ ซึ เมะ เตะ
โทะ ริ ซึ คิ เทะ ฮิ บิ นิ
ดะ คะ เกะ เระ รึ
โคะ วะ ชิ เตะ คึ เระ นา นิ
โม โคะ โมะ คะ ซะ ทะ เอะ อะ อิ โมะ
โทะ คิ โนะ ซึ นะ นิ
คิ เอะ รึ มะ เด๊ะ ~
…………………………
You say anything คิ ซึ เซท เกะ อุ
โคะ โทะ บะ เดะ โมะ~
Say anything ทะ ชิ คิ
เระ ไน โค โคะ โร นิ
You say anything
Just tell me all your sweet lies
Say anything เอ็น ชจิ
คิ เระ ไน โค โคะ โร นิ
Close your eyes
and I well kill you in the rain
คิ อิ เระ อิ นิ โค โคะ โร ชิ อะ เอะ บะ
โซะ คะ โนะ บะ ระ อู โมะ เระ เตะ
ชิ จิน โนะ ซุ นา นิ คิ อิ รึ มา เด๊ะ ~
………
Time may change my life
But my heart remains the same to you
Time may change your heart
My love for you never changes
You say anything คิ ซึ เซท เกะ อุ
โคะ โทะ บะ เดะ โมะ~
Say anything ทะ ชิ คิ
เระ ไน โค โคะ โร นิ
You say anything… Say anything
Now you have gone away
Where can I go from here
Say anything… Say anything…
………………………………
I believed
If time passes, everything
turns into beauty
If the rains stop, tears clean
the scars of memory away
Everything starts weaning fresh colors
Every sound begins playing
a heartfelt melody
Jealousy embelishes a page of the epic
Desire is embraced in a dream
But my mind is still in chaos and…..
…………The End…..(Ko sai ich ma te)