Rhythm of Hope (ความหวัง)

Rhythm of Hope (ความหวัง)

เนื้อเพลง Rhythm of Hope (ความหวัง)

เหมือนคน แบกโลกไว้เพียงลำพัง
กระจกสะท้อนมืดมน พบความสิ้นหวัง
คำโกหกถูกเติมเต็ม สิ่งที่ขาดหายจนผุพัง

แสงสุดท้ายไม่มีหลงเหลือ เมื่อยามสิ้นสุดวัน
หากมีโอกาสอีกครั้ง ใครเข้ามาฟังความคิดฉัน

บอกฉันต้องทำอย่างไรต่อไปกับชีวิต
ดึงร่างฉันออก จากซากที่ผุพัง
แหกห้วงแห่งความทุกข์ขัง
กรีดความทรงจำ ซึมออกไปปลดปล่อย
ความเศร้าให้ตัวเบาสบาย
ล่องลอยไปได้พบจังหวะใหม่ของความหวัง

บทเพลง ที่กลั่นออกจากดวงดาว
ราวกับฉันเป็นคนสำคัญ
ความฝันอันสดใส
ใช้บรรเลงความหวังใหม่ ให้ชีวิต

บอกฉันต้องทำอย่างไรต่อไปกับชีวิต
ดึงร่างฉันออก จากซากที่ผุพัง
แหกห้วงแห่งความทุกข์ขัง
กรีดความทรงจำ ซึมออกไปปลดปล่อย
ความเศร้าให้ตัวเบาสบาย
ล่องลอยไปได้พบจังหวะใหม่ของความหวัง

Song from the star make me feel special
colorful dreams fulfill my life
colorful dreams fulfill my life