Re-Make Love

Re-Make Love

เนื้อเพลง Re-Make Love

ดนตรี..1..Bars
1
เวลาที่เปลี่ยนไป
ฉันก็เข้าใจหากรักจะสลาย
เวลานั้นเปลี่ยนใคร
เพราะฉันเข้าใจจึงอยากขอ
ให้เรานั้นช่วยกัน
เติมความหวานข้างในหัวใจ
จุดไฟรักให้แรงทุกคืนทุกวัน
ทุกวันให้มันไม่เหมือนเดิม
จะเปลี่ยนความรัก
ที่มันยับเยิน
ให้กลายเป็นเขิน
ทุกครั้งที่มองตา
ระบายท้องฟ้า
คืนนี้จากสีเทา
สลัดความเหงา
เปลี่ยนมันเป็นสีแดง
จะโอบกอดรัดมัดเธอ
ไม่ให้เอื้อนเอ่ย
และจะเปิดเผยความใน
ให้เธอฟัง
อีกครั้งเธอจงมั่นใจ
ฉันจะพาเธอไปจุดหมาย
เราต้องไปด้วยกัน
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
เวลาที่เปลี่ยนไป
รักที่มั่นใจอาจสลายลงไป
ในพริบตา
หากความหวานข้างในหัวใจ
จุดไฟรักให้แรงทุกคืนทุกวัน
ทุกวันให้มันไม่เหมือนเดิม
จะเปลี่ยนความรัก
ที่มันยับเยิน
ให้กลายเป็นเขิน
ทุกครั้งที่มองตา
ระบายท้องฟ้า
คืนนี้จากสีเทา
สลัดความเหงา
เปลี่ยนมันเป็นสีแดง
จะโอบกอดรัดมัดเธอ
ไม่ให้เอื้อนเอ่ย
และจะเปิดเผยความใน
ให้เธอฟัง
อีกครั้งเธอจงมั่นใจ
ฉันจะพาเธอไปจุดหมาย
เราต้องไปด้วยกัน
ดนตรี..16..Bars
14…15…16
จะเปลี่ยนความรัก
ที่มันยับเยิน
ให้กลายเป็นเขิน
ทุกครั้งที่มองตา
ระบายท้องฟ้า
คืนนี้จากสีเทา
สลัดความเหงา
เปลี่ยนมันเป็นสีแดง
จะโอบกอดรัดมัดเธอ
ไม่ให้เอื้อนเอ่ย
และจะเปิดเผยความใน
ให้เธอฟัง
อีกครั้งเธอจงมั่นใจ
ฉันจะพาเธอไปจุดหมาย
เราต้องไปด้วยกัน
ฉันจะพาเธอไปจุดหมาย