No Way

No Way

ฟังเพลง No Way

เนื้อเพลง No Way

เธอแค่มองด้วยสายตา หรือรักกันที่จิตใจ ฉันไม่รู้ ก็เธอหนะชอบบอก ทำตัวซะใหม่
อ้ะ อา เธอยังจะเปลี่ยนตัวฉัน อ้ะ อา ลองทำให้เหมือนอย่างใคร
อ้ะ อา เธอคงลำบากใจ แต่ฉันไม่เปลี่ยนนะเธอ

* no way ยังทนยังฝืน เพื่ออะไร ก็ OK ถ้าเธอไม่รัก ไม่เข้าใจ
เมื่อฉันมันดีไม่พอ อย่าบอกให้ฉันต้องทำเหมือนอย่างใคร ก็ทิ้งก็ลาให้เราได้จบ ไปรักคนที่ถูกใจ

รักทั้งที เธอกลับมองผ่าน รักที่มี ยังติดที่ตัวฉัน มันไม่ตรงใจขนาดนั้น just stop it just stop it

( ซ้ำ * , * )

ไปหาคนที่ถูกใจ ไม่รู้ยังต้องเปลี่ยนสักเท่าไร แม้เท่าไร คงไม่พอ

no way ยังทนยังฝืน เพื่ออะไร

( ซ้ำ * , * )