My Colorful Day

เนื้อเพลง My Colorful Day

ดนตรี..8..Bars
6…7…8
ก่อนนั้นฉันเคยมอง
คำว่ารักไว้เป็นอย่างนึง
ไม่ซึ้งไม่กินใจไม่มีสีสันเท่าไร
และไม่เคยสนใจ
ดอกไม้นั้นจะมีสีอะไร
ก็ไม่ต่างกัน
จะขาวหรือชมพู
เพิ่งจะรู้ว่ามันต่างกัน
เมื่อฉันได้รักจึงรู้ความหมาย
ที่อ่อนโยนของมัน
ให้ฉันมีมุมมองใหม่
เธอเปลี่ยนแปลงฉันให้ดูสดใส
ฉันไม่เคยเป็นอะไรอย่างนี้
เธอเปลี่ยนแปลงสี
ข้างในใจฉัน
รักแล้วมันสุขใจเหลือเกิน
เธอทำให้เห็นความจริง
ว่ารักเป็นไง
ไม่เคยมีอะไรดีเท่าวันนี้
my colorful day
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
ดอกไม้ที่ให้เธอ
ในวันนี้ก็ดูเปลี่ยนไป
เลือกสีที่โดนใจ
แทนความหมายในหัวใจ
ที่ฉันมีให้เธอ
ไม่เหมือนที่แล้วแล้วมา
เพิ่งรู้และเข้าใจ
ในความหมายของคำว่ารัก
เมื่อเธอเข้ามาชีวิตของฉัน
ก็เปลี่ยนไปมากมาย
ความรักในมุมมองใหม่
เธอเปลี่ยนแปลงฉันให้ดูสดใส
ฉันไม่เคยเป็นอะไรอย่างนี้
เธอเปลี่ยนแปลงสี
ข้างในใจฉัน
รักแล้วมันสุขใจเหลือเกิน
เธอทำให้เห็นความจริง
ว่ารักเป็นไง
ไม่เคยมีอะไรดีเท่าวันนี้
my colorful day
my colorful day
เธอทำให้เห็นความจริง
ว่ารักเป็นไง
ไม่เคยมีอะไรดีเท่าวันนี้
my colorful day