My City

My City

ฟังเพลง My City

เนื้อเพลง My City

เส้นทางมันยังอีกไกล
เมืองศิวิไลand my city
Its all about my Life and every the night imma riding
กูถอยไม่ได้หรอกน้อง ชีวิตกูพร้อม นี่มันของจริง
ชีวิตกู like กระสุน โลกมันยังหมุน and now กูพร้อมยิง

กูต้องการแค่คนจริงมาในอยู่mood
เรื่องมันเศร้าเพราะตอนกูโดนทิ้งคนไม่รู้
เหมือนระเบิด C4 ที่พร้อมจะ boom!!!
โลกมันร้ายจริงๆมึงไปจำไว้ในหู

Last nigth ที่ cry กูกลับมา Strong
เพชรนินจินดากูหยิบมา put
123 flex account กูเงิน dollar
Top to yst ราตรีนี้กูโชว์…

กูผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านไฟ
มันหลอมให้เป็นเหล็ก
ความอ่อนแอของเมื่อวานมึง
มึงไม่มีทางได้เห็นอีก
กูมาเป็น Star นั่นที่มึงรู้
แต่กูแค่มาเพื่อทำในบางสิ่ง
( ในความจริง )That so cool
และกูชนะตัวเองไปนานแล้ว!

“ Artist ทำจนคนยกกูเป็นลัทธิ “
กูไว้ทีหลังช่างแม่งไอ้คนไม่รักดี
to time ไอ้ x โชว์ซักทีย่า…
มึงมีปืนไม่กล้ากด? กูฆ่าหมด! กูล่าหมด!
นาฬิกาเดินหน้าbro
ทางไหนกูกล้าหมด
กูก้าวหมด!!!

Hook
NICECNX
เดินทางมาไกล
กูไม่ได้คิดจะกลับไป
กูยังคงเติมฟืนในไฟ
ไม่มีวันคิดจะกลับใจ

That’s how to be the star
Sometime กู fuck up คิดมาก to night
And all my fam dont understand
ความคิด ชีวิตที่ต้องใช้

ตอนกูเคยล้ม
กูเคย broke
Never trust คนอื่น again

กูไม่มีโชค
ไม่มี hope
And im not to be the same

And imma star
ตอนกูล้า
So Imma still run up this game

We runing it up
to the top
North to south they know my name

Stright up มาจาก เชียงใหม่
เส้นทางชีวิตที่เขียนใหม่
Ma diamond ช่วย remind it
And money lie that

That’s how to be the star
That’s how to be the star

Hook
16 LAMBO
เดินกันมาด้วย 2 ตีน
คนข้างหลังกูพร้อมกิน
สกลนครมีของดี
มึงต้องทิ้งสิ่งที่มึงควรจะทิ้ง
เพราะว่าทุกสิ่งต้องมีจากลา
ทุกอย่างพังมึงต้องสร้างกลับมา
อดีตมันไม่ใช่ทุกอย่าง
ถ้ามึงเลือกมาถูกทางแล้ว
โลกความจริงมันร้าย
มลพิษ ride around
แรงกูหมดไม่ได้เมา
สิ่งที่แบกไม่เบา
รับผิดชอบคนเดียว
ไม่มีทางให้เลี้ยว