Joker

Joker

เนื้อเพลง Joker

ดนตรี..1..Bars
1
I‘m a joker เซ่อเป็นบ้า
เซ่อซ่าอย่างฉันก็ดันไว้ใจ
เธอบอกนก ฉันก็นก
เธอโกหก
ฉันมานานแค่ไหนก็ไม่รู้
ดนตรี..10..Bars
8…9…10
สิบปากว่า ไม่เคยเชื่อ
แต่เมื่อได้เห็นเต็มเต็มสองตา
คนคนนั้น ไม่ใช่ฉัน
เกี่ยวกันอย่างนั้น
รู้ไหมฉันช้ำใจแค่ไหน
พอกันทีคงพอกันที
มันรับไม่ได้
จะโกหกฉันไปถึงเมื่อไหร่
ช้างมันตายจะเอาใบบัว
มาปิดบังไว้
มันปิดไม่มิด ฉันรับไม่ไหว
ถ้าไม่เห็นคาตา มันก็ไม่คาใจ
กอดกับเขาเต็มตา
เหมือนกับว่าเต็มใจ
ปิดไม่มิด หรอกที่รัก
ปิดไม่มิด Yeah…
ยิ่งได้เห็นคาตา มันยิ่งคาใจ
ถ้าลับหลังตัวเธอ
คงจะร้อนเป็นไฟ
ปิดไม่มิด ปิดไม่มิด ปิดไม่มิด
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
คอร์รัปชั่น กันซึ่งหน้า
ไม่ต้องมาท้าให้ฉันพิสูจน์
เธอโกงฉัน ไปให้เขา
คนที่ปวดร้าว
ไม่พ้นคนนั้นต้องเป็นฉัน
พอกันทีคงพอกันที
มันรับไม่ได้
จะโกหกฉันไปถึงเมื่อไหร่
ช้างมันตายจะเอาใบบัว
มาปิดบังไว้
มันปิดไม่มิด ฉันรับไม่ไหว
ถ้าไม่เห็นคาตา มันก็ไม่คาใจ
กอดกับเขาเต็มตา
เหมือนกับว่าเต็มใจ
ปิดไม่มิด หรอกที่รัก
ปิดไม่มิด Yeah…
ยิ่งได้เห็นคาตา มันยิ่งคาใจ
ถ้าลับหลังตัวเธอ
คงจะร้อนเป็นไฟ
ปิดไม่มิด ปิดไม่มิด ปิดไม่มิด
ดนตรี..16..Bars
14…15…16
ถ้าไม่เห็นคาตา มันก็ไม่คาใจ
กอดกับเขาเต็มตา
เหมือนกับว่าเต็มใจ
ปิดไม่มิด หรอกที่รัก
ปิดไม่มิด Yeah…
ยิ่งได้เห็นคาตา มันยิ่งคาใจ
ถ้าลับหลังตัวเธอ
คงจะร้อนเป็นไฟ
ปิดไม่มิด ปิดไม่มิด ปิดไม่มิด