Hello ทะเล

Hello ทะเล

เนื้อเพลง Hello ทะเล

Holi Holi Day O
โฮ เล โฮ เล โฮ
Go Go Go Go Let‘s Go
Go Go Go ไปกัน
Holi Holi Day A
ฮู เล ฮู เล เฮ
Say Hello กับทะเล
ไปๆ ไป Hey Hey ด้วยกัน
นัดๆไปภูเก็ต นัดๆไปเสม็ด
นัดๆกันไม่เสร็จ ซักที
จะเป็นเกาะช้างรึว่าระยอง
หรือระนองกระบี่
แล้วถ้าเป็นพีพี ว่าไง
ไปเหอะไปจะที่ไหน ก็ไป
เฮที่ไหนก็ไปเฮ
มีพวกเราก็โอเค โอเค
ไป ไป ไป ไป ไป
Holi Holi Day O
โฮ เล โฮ เล โฮ
Go Go Go Go Let‘s Go
Go Go Go ไปกัน
Holi Holi Day A
ฮู เล ฮู เล เฮ
Say Hello กับทะเล
ไปๆ ไป Hey Hey ด้วยกัน
….ดนตรี…..
พัทยาสะดวก ร้อนก็ไม่สะดุด
หัวหินดีที่สุด แล้วกัน
แต่เป็นสมุยก็คงสนุก
เดี๋ยวได้เฮสนั่น
แล้วที่สิมิลัน ว่าไง
ไปเหอะไปจะที่ไหน ก็ไป
เฮที่ไหนก็ไปเฮ
มีพวกเราก็โอเค โอเค
ไป ไป ไป ไป ไป
Holi Holi Day O
โฮ เล โฮ เล โฮ
Go Go Go Go Let‘s Go
Go Go Go ไปกัน
Holi Holi Day A
ฮู เล ฮู เล เฮ
Say Hello กับทะเล
ไป ไป ไป Hey Hey ด้วยกัน
….ดนตรี…..
Holi Holi Day O
โฮ เล โฮ เล โฮ
Go Go Go Go Let‘s Go
Go Go Go ไปกัน
Holi Holi Day A
ฮู เล ฮู เล เฮ
Say Hello กับทะเล
ไป ไป ไป Hey Hey
Holi Holi Day O
โฮ เล โฮ เล โฮ
Go Go Go Go Let‘s Go
Go Go Go ไปกัน
Holi Holi Day A
ฮู เล ฮู เล เฮ
Say Hello กับทะเล
ไปๆ ไป Hey Hey ด้วยกัน