Heartbeat จังหวะจะรัก

Heartbeat จังหวะจะรัก

ฟังเพลง Heartbeat จังหวะจะรัก

เนื้อเพลง Heartbeat จังหวะจะรัก

เธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่
ดังมาจากที่ใด ได้ยินหรือเปล่า
ฟังออกไหมว่าเสียงอะไร
จากที่ไหนใกล้ไกล เสียงดังหรือเบา
คงเป็นเสียง ข้างใน
หัวใจที่สั่นไหวทุกคราว

เธอได้ยินเหมือนกันหรือไม่
มันคือเสียงเต้นของหัวใจ
ทุกๆ ครั้งที่เรานั้นใกล้
เสียงหัวใจของฉันมันบอกว่า
ดีใจ ทุกครั้งที่เจอกัน
ดีใจ เมื่อเรานั้นใกล้กัน
เชื่อไหม ทุกครั้งที่ได้เจอ
มันเป็นความสุขของหัวใจ
เมื่อเราได้พบกันเสมอ
ใจมันเต้นแรงทุกครั้งที่อยู่ใกล้เธอ

เธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่
หากได้ยินเมื่อไร ช่วยบอกฉันที

หลับตาฟังแล้วคงเข้าใจ
ความรู้สึกข้างใน หัวใจที่มี
มันคือเสียง ข้างใน
หัวใจที่สั่นไหวทุกที

เธอได้ยินเหมือนกันหรือไม่
มันคือเสียงเต้นของหัวใจ
ทุกๆ ครั้งที่เรานั้นใกล้
เสียงหัวใจของฉันมันบอกว่า
ดีใจ ทุกครั้งที่เจอกัน
ดีใจ เมื่อเรานั้นใกล้กัน
เชื่อไหม ทุกครั้งที่ได้เจอ
มันเป็นความสุขของหัวใจ
เมื่อเราได้พบกันเสมอ
ใจมันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้เธอ

เสียงหัวใจของฉันมันบอกว่า
ดีใจ ทุกครั้งที่เจอกัน
ดีใจ เมื่อเรานั้นใกล้กัน
เชื่อไหม ทุกครั้งที่ได้เจอ
มันเป็นความสุขของหัวใจ
เมื่อเราได้พบกันเสมอ
ใจมันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้เธอ

ดีใจ ทุกครั้งที่เจอกัน
ดีใจ เมื่อเรานั้นใกล้กัน
เชื่อไหม ทุกครั้งที่ได้เจอ
มันเป็นความสุขของหัวใจ
เมื่อเราได้พบกันเสมอ
ใจมันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้เธอ
ใจมันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้เธอ