Deep Flow

Deep Flow

เนื้อเพลง Deep Flow

เรื่องระหว่างเธอกับฉัน
มันคงถึงวันที่สองเราต้องเลิกลา
เราต่างก็มีปัญหา ได้เห็นแววตา
ว่าเธอนั้น ไม่มีใจ

เป็นเพราะเธอไม่เคยเห็น
หรืออาจเป็นฉันที่ยังไม่พอ
ความรัก นั้นจะพังทลาย
เหมือนถูกทำร้ายด้วยความไม่รู้จากฉัน

ไหลลงลึกกลางใจ จนสายเกินไป
ที่จะรั้งความรักกลับมา

เมื่อไม่มีวันรักกัน
หยุดรั้งความฝันของเธอต้องเจออีกมากมาย
ถ้าเธอจะมีรักใหม่ ก็สมควรไป
ฉันเองคงไม่ดีพอ

เป็นเพราะเธอไม่เคยเห็น
หรืออาจเป็นฉันที่ยังไม่พอ
ความรัก นั้นจึงพังทลาย
เหมือนถูกทำร้ายด้วยความไม่รู้จากฉัน

ไหลลงลึกกลางใจ จนสายเกินไป
ที่จะรั้งความรักกลับมา

ความรัก นั้นจึงพังทลาย
เหมือนถูกทำร้ายด้วยความไม่รู้จากฉัน

ไหลลงลึกกลางใจ จนสายเกินไป
ที่จะรั้งความรักกลับมา