Cmd+Z(แก้ไข)

Cmd+Z(แก้ไข)

เนื้อเพลง Cmd+Z(แก้ไข)

อยากจะแก้ตัว อะไรที่พลั้ง พลาดไป
ขอฉันแก้ตัว อีกสักครั้ง จะได้ไหม
ไม่ได้ตั้งใจ จะทำร้าย ให้เธอเสียใจ
ฉันก็รู้ว่าอาจจะสายไป หากในวันที่เธอจะหายไป
สิ่งใดที่ฉันทำหายไป ขอแก้ตัว ได้ไหม

มันเป็น (เพราะฉัน) เพราะฉันเอง ที่ทำ (ที่ทำ) เธอเสียใจ
มันเป็น (เพราะฉัน) เพราะฉันเอง ที่ไม่เคยดูแลเธอจนเสียไป

เธอพูดคำว่าจบหลังจากสบตา uh
ไม่ทันพูดให้มันจบ ขอแค่จบบาร์ uh
แต่เธอไม่เคยฟังที่ฉันพูด
คล้าย ๆ ว่าฉันโกหกในทุกคำ
แต่ถ้ามีโอกาสให้ฉันพูด
ให้ฉันแก้ตัวกับเธออีกสักครั้ง

ฉันเป็นตัวของตัวเองจนมาก เกินไป
ความจริงต้องใส่ใจเธอมาก เกินใคร
ความคิดสำหรับฉันว่ามันยาก เกินไป
มันผิดที่ฉันน่าจะทราบ เกินใคร

อยากจะแก้ตัว อะไรที่พลั้ง พลาดไป
ขอฉันแก้ตัว อีกสักครั้ง จะได้ไหม
ไม่ได้ตั้งใจ จะทำร้าย ให้เธอเสียใจ
ฉันก็รู้ว่าอาจจะสายไป หากในวันที่เธอจะหายไป
สิ่งใดที่ฉันทำหายไป ขอแก้ตัว ได้ไหม

มันเป็น (เพราะฉัน) เพราะฉันเอง ที่ทำ (ที่ทำ) เธอเสียใจ
มันเป็น (เพราะฉัน) เพราะฉันเอง ที่ไม่เคยดูแลเธอจนเสียไป

ถ้ามันเป็นไปได้หรือให้มันเป็นไปเลย
เป็นเหมือนเดิมก็ได้ให้เธอเป็นอย่างเคย
อย่าเพิ่งพูดคำว่าจบหลังจากสบตา
ให้เธอฟังพูดให้จบขอแค่จบบาร์

อยากจะแก้ไขแม้หาว่าแก้ตัว
ถ้าฟังฉันแค่ไหนบางทีเธอแค่กลัว
มันผูกกับตัวฉันที่เป็นตัวของตัวเอง
ที่ฉันเสียเธอก็เพราะเป็นตัวของตัวเอง

อยากจะแก้ตัว อะไรที่พลั้ง พลาดไป
ขอฉันแก้ตัว อีกสักครั้ง จะได้ไหม
ไม่ได้ตั้งใจ จะทำร้าย ให้เธอเสียใจ
ฉันก็รู้ว่าอาจจะสายไป หากในวันที่เธอจะหายไป
สิ่งใดที่ฉันทำหายไป ขอแก้ตัว ได้ไหม