Care You

Care You

เนื้อเพลง Care You

อยากให้เธอได้รู้
ถึงคน ที่เฝ้าคอยห่วงใย
อยากให้รู้
ว่า ใครคอยห่วงกัน
อยากให้เธอได้รู้
ถึงคน ที่รักและผูกพัน
เฝ้าคิดถึง
ทุก วันเพียงแต่เธอ
แม้ในยาม จะนอน
หลับตาลงทุกครั้ง
ฉันก็ยัง ห่วง เธอเสมอ
ทุกเวลานาที
หลับฝันถึงเพียงเธอ
ฝันว่าเธอ
มาอยู่เคียง ข้างกัน
ฝาก บทเพลง
แทนความในใจ
ให้เธอ ได้ฟัง
โปรดจงรอ รับอยู่ ตรงนั้น
ฝาก บทเพลง
แทนความในใจ
บอกเธอ ไว้ทุกวัน
บอกว่าฉัน รักเธอ เสมอ
อยากให้คำว่ารัก ของเรา
ช่วยย้ำความห่วงใย
บอกให้รู้ ว่า ใจไม่ห่างกัน
ฝากทุกคำที่ซึ้ง ของใจ
ว่ารักและผูกพัน
เฝ้าคิดถึง
ทุก วันเพียงแต่เธอ
แม้ในยาม จะนอน
หลับตาลงทุกครั้ง
ฉันก็ยัง ห่วง เธอเสมอ
ทุกเวลานาที
หลับฝันถึงเพียงเธอ
ฝันว่าเธอ
มาอยู่เคียง ข้างกัน
ฝาก บทเพลง
แทนความในใจ
ให้เธอ ได้ฟัง
โปรดจงรอ รับอยู่ ตรงนั้น
ฝาก บทเพลง
แทนความในใจ
บอกเธอ ไว้ทุกวัน
บอกว่าฉัน รักเธอ เสมอ
ฝาก บทเพลง
แทนความในใจ
ให้เธอ ได้ฟัง
โปรดจงรอ รับอยู่ ตรงนั้น
ฝาก บทเพลง
แทนความในใจ
บอกเธอ ไว้ทุกวัน
บอกว่าฉัน รักเธอ เสมอ
และจะรักเพียงเธอ ตลอดไป