Can Do Can Dance

Can Do Can Dance

เนื้อเพลง Can Do Can Dance

ดนตรี..20..Bars……..
…16…17…18…
19
ลาดิดาดิด่าด๊าดา
ขอต้อนรับเข้าสู่วิมาน
ลาดิดาดิด่าด๊าดา
ขอต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืน
วีอาร์ออนไมโครโฟน
ช่วยกันส่งเสียงตะโกน
ใกล้ชิดกันนิดน่า
คืนนี้ไม่ต่อว่า
ทำอะไรก็ทำให้สุด
เตะขาให้สูงที่สุด
ก้าวให้ไกลไปให้ได้
เอเวอรี่บอดี้อิทส์ปาร์ตี้ทาม
แคนแคนยูแคนดู
แคนแดนซ์แดนซ์
มาพวกเราเต้นแคนแคน
สนุกไปตามจังหวะ
เต้นรำไปตามทำนองของ
แคนแคน
ยูแคนดูแคนแดนซ์แดนซ์
มาพวกเราเต้นแคนแคน
ปล่อยใจตามจังหวะ
ให้มันโลดแล่น
ดนตรี
ลาดิดาดิด่าด๊าดา
ขอต้อนรับเข้าสู่เสียงเพลง
ลาดิดาดิด่าด๊าดา
ขอต้อนรับเข้าสู่แสงไฟ
วีอาร์ออนไมโครโฟน
ช่วยกันส่งเสียงตะโกน
ใกล้ชิดกันนิดน่า
คืนนี้ไม่ต่อว่า
ทำอะไรก็ทำให้สุด
เตะขาให้สูงที่สุด
ก้าวให้ไกลไปให้ได้
เอเวอรี่บอดี้อิทส์ปาร์ตี้ทาม
แคนแคนยูแคนดู
แคนแดนซ์แดนซ์
มาพวกเราเต้นแคนแคน
สนุกไปตามจังหวะ
เต้นรำไปตามทำนองของ
แคนแคนยูแคนดู
แคนแดนซ์แดนซ์
มาพวกเราเต้นแคนแคน
ปล่อยใจตามจังหวะ
ให้มันโลดแล่น
ดนตรี..8..Bars
..5…6…7
แคนแคนยูแคนดู
แคนแดนซ์แดนซ์
มาพวกเราเต้นแคนแคน
สนุกไปตามจังหวะ
เต้นรำไปตามทำนองของ
แคนแคนยูแคนดู
แคนแดนซ์แดนซ์
มาพวกเราเต้นแคนแคน
ปล่อยใจตามจังหวะ
ให้มันโลดแล่น
ดนตรี…12..Bars
…11…12
แคนแคนยูแคนดู
แคนแดนซ์แดนซ์
มาพวกเราเต้นแคนแคน
สนุกไปตามจังหวะ
เต้นรำไปตามทำนองของ
แคนแคนยูแคนดู
แคนแดนซ์แดนซ์
มาพวกเราเต้นแคนแคน
ปล่อยใจตามจังหวะ
ให้มันโลดแล่น
แคนแคนยูแคนดู
แคนแดนซ์แดนซ์
มาพวกเราเต้นแคนแคน
สนุกไปตามจังหวะ
เต้นรำไปตามทำนองของ
แคนแคนยูแคนดู
แคนแดนซ์แดนซ์
มาพวกเราเต้นแคนแคน
ปล่อยใจตามจังหวะ
ให้มันโลดแล่น