Beautiful

เนื้อเพลง Beautiful

You‘re too beautiful
You‘re so beautiful for me
You‘re fucking beautiful
You‘re so beautiful baby

เธอดูดีกว่าใคร ดู ๆ ไปยิ่งสวย
ไม่ว่าไปที่ไหน ใครต่อใครต้องเหลียวดู
ต่อให้รูปไม่หล่อหรือว่าพ่อไม่รวย
ถ้าไม่เข้าไปฉวย คงจะชวดน่าดู

ถ้าเธอจะเล่นก็บอก เธอไม่เล่นก็บอก
เธอจะเอา เธอไม่เอา จะยังไงก็บอก อย่าให้รอ

You‘re too beautiful
You‘re so beautiful for me
You‘re fucking beautiful
You‘re so beautiful baby

Hey girl มันเริ่มไม่ไหว ใจมันสลาย
ยิ่งอยู่ใกล้ ๆ มันยิ่งจะตายนะ Help me please
Just let me kiss you baby
ความสวยทะลุเพดาน ยิ่งกว่าจรวดไปดาวอังคาร

And you know you know หัวใจผมมีแต่ You
ถ้าชีวิตไม่มี You แล้วผมจะอยู่ไปเพื่ออะไร
โครตเน่าเลยไหม So do you like it?
Hey ผมน่ะ ชอบแต่ You แต่ You แต่ You แต่ You นะ Baby

You‘re too beautiful
You‘re so beautiful for me
You‘re fucking beautiful
You‘re so beautiful baby

Cuz you ‘re ma type, cuz you‘re ma type
ยกให้หมด Everything ที่ผมมี
Cuz you‘re ma type จะเอาอะไร
ยอมให้เธอคนเดียวเลย Baby

Cuz you ‘re ma type, cuz you‘re ma type
ยกให้หมด Everything ที่ผมมี
Cuz you‘re ma type จะเอาอะไร
ยอมให้เธอคนเดียวเลย Baby

You‘re too beautiful
You‘re so beautiful for me
You‘re fucking beautiful
You‘re so beautiful baby