5 นาที

5 นาที

ฟังเพลง 5 นาที

เนื้อเพลง 5 นาที

ดูเว ลา ทำไม เร็วจัง
ไม่เหมือน ดัง ที่ตอน รอคอย
ยืนคนเดียว คนเดียว ใจลอย
คอยรัก อยู่
เธอไม่มา ไม่มาซักที
ตอนที่ เธอ กำลัง จะไป
ในหัว ใจ มันเริ่ม เรรวน
มองตา เธอ ที่ไร ใจป่วน
วอนให้ เธออยู่
อีกซัก 5 นาที เดี๋ยวค่อยไป
อยู่ก่อนได้ไหม
อีซักแป๊บนึง
ให้หาย คิดถึง ก่อน
อยู่ก่อนได้ไหม
อยู่ให้ชื่นใจ
โปรด เถิด ขอวอน
บอกคำว่ารัก พูดให้ได้ยิน
บอกว่าแน่ นอน
จะไม่ เปลี่ยนไป รักใคร
ทำทำ ทำ งาน
ตัวเป็น เกลียว
เธอคน เดียว คนเดียว คือเธอ
ทำแต่ งาน ไม่ค่อย ได้เจอ
ก็อยู่ น้อย อยู่กน่อย
อีกซัก 5 นาที เดี๋ยวค่อยไป
อยู่ก่อนได้ไหม
อีซักแป๊บนึง
ให้หาย คิดถึง ก่อน
อยู่ก่อนได้ไหม
อยู่ให้ชื่นใจ
โปรด เถิด ขอวอน
บอกคำว่ารัก พูดให้ได้ยิน
บอกว่าแน่ นอน
จะไม่ เปลี่ยนไป รักใคร
วอนให้เธอ
โปรดจงเห็นใจ กัน บ้าง
นั่งก่อนนั่งก่อนนั่ง
ซัก 5 นาที
ไม่เจอสอง วัน
เหมือนนาน เป็นปี
โปรดเถิดคน ดี
อยู่ก่อนได้ไหม
อีซักแป๊บนึง
ให้หาย คิดถึง ก่อน
อยู่ก่อนได้ไหม
อยู่ให้ชื่นใจ
โปรด เถิด ขอวอน
บอกคำว่ารัก พูดให้ได้ยิน
บอกว่าแน่ นอน
อยู่ก่อนได้ไหม
อีซักแป๊บนึง
ให้หาย คิดถึง ก่อน
อยู่ก่อนได้ไหม
อยู่ให้ชื่นใจ
โปรด เถิด ขอวอน
บอกคำว่ารัก พูดให้ได้ยิน
บอกว่าแน่ นอน
จะไม่ เปลี่ยนไปรัก ใคร