1 วัน กับ 10ปี

ฟังเพลง 1 วัน กับ 10ปี

https://youtube.com/watch?v=k5bGviP5DAU

เนื้อเพลง 1 วัน กับ 10ปี

หนึ่งวันที่พบเธอ
สิบปีที่รักกัน
ความผูกพัน
ที่มีมันช่างมากมาย
แต่หนึ่งวันที่เธอจาก
กี่สิบปีที่ต้องเจ็บ
เหมือนหัวใจ
มันแตกมันสลาย
ฉันภาวนา
อยากให้เหมือนในหนัง
เหมือนในนิทาน
เจ้าหญิงและเจ้าชาย
ทะเลาะกัน
แต่สุดท้ายก็คืนดี
ลงเอยกันด้วยดี อีกสักครั้ง
เป็นไปไม่ได้
แต่ก็จะรอเธอเรื่อยไป
อาจหมดหวังก็ยังเต็มใจ
ที่จะรอ…

หนึ่งวันที่พบเธอ
กับสิบปีที่ต้องเจ็บ
ยอมฉันยอม
ยังดีกว่าไม่ได้รัก
ฉันภาวนา
อยากให้เหมือนในหนัง
เหมือนในนิทาน
เจ้าหญิงและเจ้าชาย
ทะเลาะกัน
แต่สุดท้ายก็คืนดี
ลงเอยกันด้วยดี อีกสักครั้ง
เป็นไปไม่ได้
แต่ก็จะรอเธอเรื่อยไป
อาจหมดหวังก็ยังเต็มใจ
ที่จะรอ…
อีกสักครั้ง
เป็นไปไม่ได้
แต่ก็จะรอเธอเรื่อยไป
อาจหมดหวังก็ยังเต็มใจ
ที่จะรอ…
จะให้ฉันต้องรอจนตาย
ก็จะรอ…
ก็จะรอ…