ไสว่าซังเขา

ไสว่าซังเขา

เนื้อเพลง – ไสว่าซังเขา


คิดเห็นใจแฟนใหม่อยู่บ่
ฮู้ สึกบ่มีคนน้อยใจ
ไสว่าซังแต่เลิกจากเขา
ผัดไปเว้ากับเขาตอนใด๋
ฮู้จักแบบใด๋ ฐานะใด บอกอ้ายได้บ่

ปานนั้นว่าบ่ขอพบขอพ้อ
ปานนั้นขอบ่ไปวุ่นวาย
แล้วผัดไปเห็นไปเมนต์ฮูปเขา
แล้วผัดแซทไปเว้ากันอยู่หลาย
มาเว้ากันนำอ้าย
คิดอยู่บ่หัวใจแฟนใหม่กะหวงเป็น

บ่คือดอกมาบอกว่าอ้าย
สถานะใดก็บ่ต้องไปเว้ากัน
แล้วคั่นอ้ายไปเฮ็ดจังซั่น เจ้าฮับได้บ่
ฮักกันหลายผัดเลิกเฮ็ดหยัง
คือบ่เว้าคือบ่คบกันต่อ
คบกับอ้ายแล้วก็ควรพอ บ่ต้องเว้านำเขา

คือสิบ่มีไผ อยากให้แฟนไปเว้ากับแฟนเก่า
ไสว่าซังเขา ผัดกลับไปเว้ากับเขาตอนใด๋
คั่นบ่ได้คิดหยัง ผัดคือต้องกลับไปเว้ากันใหม่
คั่นเป็นอ้ายที่เจ้าสิคึดจั่งใด๋
หรือว่าเจ้าฮับได้ คั่นอ้ายเฮ็ดจั่งซี่

บ่คือดอกมาบอกว่าอ้าย
สถานะใดก็บ่ต้องไปเว้ากัน
แล้วคั่นอ้ายไปเฮ็ดจังซั่น เจ้าฮับได้บ่
ฮักกันหลายผัดเลิกเฮ็ดหยัง
คือบ่เว้าคือบ่คบกันต่อ
คบกับอ้ายแล้วก็ควรพอ บ่ต้องเว้านำเขา

มันบ่มีไผ อยากให้แฟนไปเว้ากับแฟนเก่า
ไสว่าซังเขา ผัดกลับไปเว้ากับเขาตอนใด๋
คั่นบ่ได้คิดหยัง ผัดคือต้องกลับไปเว้ากันใหม่
คั่นเป็นอ้ายที่เจ้าสิคึดจั่งใด๋
หรือว่าเจ้าฮับได้ คั่นอ้ายเฮ็ดจั่งซี่

คั่นเป็นอ้ายที่เจ้าสิคึดจั่งใด๋
หรือว่าเจ้าฮับได้ คั่นอ้ายเฮ็ดจั่งซี่


เนื้อเพลงใหม่ล่าสุด เนื้อเพลงไทย สากล อัพเดตก่อนใคร ค้นหาเพลง ฟังเพลง หาเพลง ได้ที่ เนื้อเพลงไทย.com