ไร้อาวรณ์

ไร้อาวรณ์

เนื้อเพลง ไร้อาวรณ์

..ดนตรี.1.เที่ยวเต็ม
..ใคร.นะใคร
.จะคิดดังใจฉันบ้าง
.เฝ้าคิด.ครวญไปไม่สร่าง
.ไม่เคยจืดจาง.เพียงวัน
..ใคร.แม้นลอง
.ไปคิดว่าชายรักมั่น
.ที่แท้ใจชายไหวหวั่น
.ไม่ผิดกังหันโดนลม
..ชิมเชย.ลิ้มเลยราร้าง
.หมางใจเหลือข่ม
..ใครตรม.มิเคยปรารมภ์
.ว่าจะตรอมใจ
.พอ.เหลือชิม
.ก็ลิ้มชิมเชยรสใหม่
.ความหวานที่เคยหลงใฝ่
.กลับลืมสิ้นไร้อาวรณ์
..ดนตรี..1.เที่ยวเต็ม
..ใคร.นะใคร
.จะคิดดังใจฉันบ้าง
.เฝ้าคิด.ครวญไปไม่สร่าง
.ไม่เคยจืดจาง.เพียงวัน
..ใคร.แม้นลอง

.ไปคิดว่าชายรักมั่น
.ที่แท้ใจชายไหวหวั่น
.ไม่ผิดกังหันโดนลม
..ชิมเชย.ลิ้มเลยราร้าง
.หมางใจเหลือข่ม
..ใครตรม.มิเคยปรารมภ์
.ว่าจะตรอมใจ
.พอ.เหลือชิม
.ก็ลิ้มชิมเชยรสใหม่
.ความหวานที่เคยหลงใฝ่
.กลับลืมสิ้นไร้อาวรณ์..