(ไม่) ฝันดี

(ไม่) ฝันดี

ฟังเพลง (ไม่) ฝันดี

เนื้อเพลง (ไม่) ฝันดี

อยากจะฝืน ไม่อยากหลับตาลงสักคืน
อยากจะขืน ไม่อยากใจสลายเมื่อตอนตื่น

*ก็ทุกครั้ง ที่ฉันนั้นหลับตาและฝัน
ฝันว่าเรายังคงได้พบ ฝันว่าเรายังได้รักกัน
แล้วพอ.. ตื่นขึ้นมา ต้องมาเจอกับชีวิตจริง
ต้องมานั่งทำใจยอมรับว่าเป็นแค่ฝันไป
ฉันมันถูกทิ้ง

**จะมีไหม สักคืนที่ไม่ฝันดี
อยากหลับตาจากนี้แล้วไม่เจอเธอ
สุขทุกคืนตอนที่ฝันถึงเธอ
แต่ยิ่งช้ำเมื่อลืมตาไม่เจอ
หยุดเถอะฝันที่มันวนเวียนแต่ภาพเธอ
ยิ่งจำ ยิ่งเจอ ยิ่งเจ็บ ยิ่งเสียใจ

โยนมันทิ้ง ทุกสิ่งที่มองแล้วคิดถึงเธอ
แต่ก็ยังเผลอ ให้เธอมารบกวนหัวใจ

*ก็ทุกครั้ง ที่ฉันนั้นหลับตาและฝัน
ฝันว่าเรายังคงได้พบ ฝันว่าเรายังได้รักกัน
แล้วพอ.. ตื่นขึ้นมา ต้องมาเจอกับชีวิตจริง
ต้องมานั่งทำใจยอมรับว่าเป็นแค่ฝันไป
ฉันมันถูกทิ้ง

**จะมีไหม สักคืนที่ไม่ฝันดี
อยากหลับตาจากนี้แล้วไม่เจอเธอ
สุขทุกคืนตอนที่ฝันถึงเธอ
แต่ยิ่งช้ำเมื่อลืมตาไม่เจอ
หยุดเถอะฝันที่มันวนเวียนแต่ภาพเธอ
ยิ่งจำ ยิ่งเจอ ยิ่งเจ็บ ยิ่งเสียใจ

Solo

**จะมีไหม สักคืนที่ไม่ฝันดี
อยากหลับตาจากนี้แล้วไม่เจอเธอ
สุขทุกคืนตอนที่ฝันถึงเธอ
แต่ยิ่งช้ำเมื่อลืมตาไม่เจอ
หยุดเถอะฝันที่มันวนเวียนแต่ภาพเธอ
ยิ่งจำ ยิ่งเจอ ยิ่งเจ็บ ยิ่งเสียใจ