ไม่ได้รักเธอ

ไม่ได้รักเธอ

เนื้อเพลง ไม่ได้รักเธอ

ไม่ได้รัก เธอ.
ไม่เคยพูด ไป.
หากต้องเลือก ใคร.
….ดนตรี…
บางครั้งเธอ
อาจจะเคยถามกัน
ว่าฉันรักรักเธอมากแค่ไหน
และบางครั้งเธอ
อาจไม่ค่อยมั่นใจ
กับความหมายที่พูดออกมา
ฉันอาจไม่หวาน
อาจไม่สวยงาม
อาจไม่มีคำงดงาม ที่คอย ให้
ก็มีแค่ใจ ที่อยากให้ไป
ให้เธอไปคิดดู
.ไม่ได้รัก เธอ
แต่เธอคือที่หนึ่งในหัวใจ
ไม่เคยพูด ไป
แต่เธออยู่ในใจเสมอ
หากต้องเลือก ใคร
ฉันขออยู่เคียงข้างเธอ
ไม่ได้รักเธอ ไม่ได้รักเธอ
ก็อยู่ที่เธอจะเห็นยังไง.
หลายๆคน อาจจะเคยพูดคำ
คำที่หวานเสียจน จับใจ
แต่ใครหลายคน อาจไม่ค่อยเข้าใจ
กับความหมายที่พูดออกมา
กับคำว่ารัก อาจหมดความหมาย
หากว่าใจ ไม่อยู่ในสัญญา
หากรักกันจริ เธอคงรู้ว่า
ค่าของรักอยู่ที่ไหน
.ไม่ได้รัก เธอ
แต่เธอคือที่หนึ่งในหัวใจ
ไม่เคยพูด ไป
แต่เธออยู่ในใจเสมอ
หากต้องเลือก ใคร
ฉันขออยู่เคียงข้างเธอ
ไม่ได้รักเธอ ไม่ได้รักเธอ
ก็อยู่ที่เธอจะเห็นยังไง.
.ไม่ได้รัก เธอ
แต่เธอคือที่หนึ่งในหัวใจ
ไม่เคยพูด ไป
แต่เธออยู่ในใจเสมอ
หากต้องเลือก ใคร
ฉันขออยู่เคียงข้างเธอ
ไม่ได้รักเธอ ไม่ได้รักเธอ
ก็อยู่ที่เธอจะเห็นยังไง.
ไม่ได้รัก เธอ
แต่เธอคือที่หนึ่งในหัวใจ
ไม่เคยพูด ไป
แต่เธออยู่ในใจเสมอ
หากต้องเลือก ใคร
ฉันขออยู่เคียงข้างเธอ
ไม่ได้รักเธอ ไม่ได้รักเธอ
ก็อยู่ที่เธอจะเห็นยังไง.
.ไม่ได้รัก เธอ
แต่เธอคือที่หนึ่งในหัวใจ
ไม่เคยพูด ไป
แต่เธออยู่ในใจเสมอ
หากต้องเลือก ใคร
ฉันขออยู่เคียงข้างเธอ
ไม่ได้รักเธอ ไม่ได้รักเธอ
ก็อยู่ที่เธอจะเห็นยังไง.