ไม่ใช่เลย

ไม่ใช่เลย

เนื้อเพลง ไม่ใช่เลย

อยากจะตาย วันละ เจ็ดหน
เบื่อเจอคน มนุษย์ อย่างเธอ
เจอะหน้ากัน ทะเลาะ เสมอ
เธอกับฉัน คู่กัน ได้ไง
พูดอะไร ประเดี๋ยวก็ขัด คอ
ได้แต่รอ สักวัน ก็ เข้าใจ
แต่เวลา ผ่านแล้วก็ผ่าน ไป
เหตุไฉน หนอ ยัง เหมือนเดิม
ยอมว้าเหว่ เซย์กู๊ดบาย
มันชักหน่าย ฉันจึงต้องลา
ไปเสียก่อน ดีเสียกว่า
หมดปัญหา เพราะว่าเธอ
ไม่ได้เลย ไม่ได้เลย
ไม่ใช่เลย ไม่ ใช่ เลย
เธอชอบแมว แต่ฉัน ชอบ หมา
เธอไปขวา แต่ฉัน ไป ซ้าย
บอกว่านก เธอเห็นว่าเป็นไม้
จุดมุ่งหมาย ไปคนละทาง กัน
เมื่อก่อนโทร
วันละ เจ็ดครั้ง
เมื่อได้ฟัง
ว่ารัก ชัก ใจหวั่น
แต่เดือนนี้ ไม่เห็น สักวัน
เลยต้องผัน หัวใจ คืนมา
ยอมว้าเหว่ เซย์กู๊ดบาย
มันชักหน่าย ฉันจึงต้องลา
ไปเสียก่อน ดีเสียกว่า
หมดปัญหา เพราะว่าเธอ
ไม่ได้เลย ไม่ได้เลย
ไม่ใช่เลย ไม่ ใช่ เลย
Solo 9 Bars…….
ยอมว้าเหว่ เซย์กู๊ดบาย
มันชักหน่าย ฉันจึงต้องลา
ไปเสียก่อน ดีเสียกว่า
หมดปัญหา เพราะว่าเธอ
ไม่ได้เลย ไม่ได้เลย
ไม่ใช่เลย ไม่ ใช่ เลย