ไม่ใช่พระเจ้า

ไม่ใช่พระเจ้า

เนื้อเพลง ไม่ใช่พระเจ้า

…มันไม่เข้าใจที่ใครบอก
เจอมาเท่าไรก็ไม่เกี่ยว
มุมมองความรัก
ฉันเองไม่คล้อยตามใคร.
ทำไมบางคนต้องบนบาน
บ้างต้องให้พระท่านอวยพร
ทำไปทำไม เพื่ออะไรไม่รู้จริงๆ
.ก็ความรัก ฉันมัน
ไม่เคยเรียกร้อง ใคร
ตอนมาเจอะเธอ จนได้รัก
และยังรักกันอยู่ ก็รู้ดี
ไม่ใช่พระเจ้า
ประทานเธอมาให้ฉัน
ไม่ใช่พระเจ้า ที่ทำเราให้พบกัน
ดาวที่บนฟ้า ว่าไปได้ทั้งนั้น
จะร้อยจะล้านเหตุผลไม่อยากรู้
ไม่ใช่พระเจ้า
ประทานเธอมาให้ฉัน
ไม่ใช่พระเจ้า ที่ทำเราให้พบกัน
คนมันจะรัก
เรื่องมีเท่านั้นแค่สองคน
จะเกี่ยวยังไงไม่สน
รู้แค่ฉันได้รักเธอ
.มันเพราะอะไร
จะเพราะอะไรไม่คิดจะจำ
แค่ฉันมีเธอ
แค่ฉันรักเธอแค่เธอรักฉัน
มันเพราะอะไร
จะคิดทำไมแค่สมการ
รักลงตัว เท่านั้น จริงๆ
.ก็ความรัก ฉันมัน
ไม่เคยเรียกร้อง ใคร
ตอนมาเจอะเธอ จนได้รัก
และยังรักกันอยู่ ก็รู้เลย
ไม่ใช่พระเจ้า
ประทานเธอมาให้ฉัน
ไม่ใช่พระเจ้า ที่ทำเราให้พบกัน
ดาวที่บนฟ้า ว่าไปได้ทั้งนั้น
จะร้อยจะล้านเหตุผลไม่อยากรู้
ไม่ใช่พระเจ้า
ประทานเธอมาให้ฉัน
ไม่ใช่พระเจ้า ที่ทำเราให้พบกัน
คนมันจะรัก
เรื่องมีเท่านั้นแค่สองคน
จะเกี่ยวยังไงไม่สน
รู้แค่ฉันได้รักเธอ
.และฉันรู้ว่าทุกอย่าง
ยังมีเหตุผลของมัน
และฉันก็เชื่อในความจริง
ที่เป็นอยู่นั้น.
.แต่ในวันนี้ถ้าฉันจะขอบคุณ
อะไรที่ทำให้เราได้รักกัน
คือเธอ….เท่านั้น
ไม่ใช่พระเจ้า
ประทานเธอมาให้ฉัน
ไม่ใช่พระเจ้า ที่ทำเราให้พบกัน
ดาวที่บนฟ้า ว่าไปได้ทั้งนั้น
จะร้อยจะล้านเหตุผลไม่อยากรู้
ไม่ใช่พระเจ้า
ประทานเธอมาให้ฉัน
ไม่ใช่พระเจ้า ที่ทำเราให้พบกัน
คนมันจะรัก
เรื่องมีเท่านั้นแค่สองคน
จะเกี่ยวยังไงไม่สน
รู้แค่ฉันได้รักเธอ
.คนมันจะรัก
เรื่องมีเท่านั้นแค่สองคน
จะเกี่ยวยังไงไม่สน
รู้แค่ฉันได้รักเธอ
………………..