ไม่ใช่ของตาย

ไม่ใช่ของตาย

เนื้อเพลง ไม่ใช่ของตาย

เธอบอกฉันว่าลูกผู้ชาย ต้องทำในสิ่งที่เชื่อ

เชื่อในสิ่งที่ทำแล้วกัน ตัวฉันเธอไม่ต้องสนใจ

ไปเถอะไปเถอะไปเลย ตามความฝันของเธอ

ไปเถอะไปให้เจอ เจอคนที่ใช่แล้วกัน

ไปเถอะไปให้ไกล ฉันไม่ใช่คนสำมะคัญ ไม่ใช่นางในฝันของใคร

รอๆๆให้รอ คำขอของพ่อรูปหล่อ

นานแค่ไหนต้องรอต้องรอ ขอโทษฉันก็มีหัวใจ

ไปเถอะไปเถอะไปเลย ตามความฝันของเธอ

ไปเถอะไปให้เจอ เจอคนที่ใช่แล้วกัน

ไปเถอะไปให้ไกล ฉันไม่ใช่คนสำมะคัญ ไม่ใช่นางในฝันของใคร

(แต่)ไม่ใช่ของตายโทษทีพ่อยอดชู้ ทบทวนดูให้ดี

ฉันมีหัวใจเลือดเนื้อมีศักดิ์ศรี ขอโทษทีไม่ใช่ของตาย

เธอบอกฉันว่าลูกผู้ชาย ต้องทำในสิ่งที่เชื่อ

เชื่อในสิ่งที่ทำแล้วกัน ตัวฉันเธอไม่ต้องสนใจ

ไปเถอะไปเถอะไปเลย ตามความฝันของเธอ

ไปเถอะไปให้เจอ เจอคนที่ใช่แล้วกัน

ไปเถอะไปให้ไกล ฉันไม่ใช่คนสำมะคัญ ไม่ใช่นางในฝันของใคร

(แต่)ไม่ใช่ของตายโทษทีพ่อยอดชู้ ทบทวนดูให้ดี

ฉันมีหัวใจเลือดเนื้อมีศักดิ์ศรี ขอโทษทีไม่ใช่ของตาย

(แต่)ไม่ใช่ของตายโทษทีพ่อยอดชู้ ทบทวนดูให้ดี

ฉันมีหัวใจเลือดเนื้อมีศักดิ์ศรี ขอโทษทีไม่ใช่ของตาย

(แต่)ไม่ใช่ของตายโทษทีพ่อยอดชู้ ทบทวนดูให้ดี

ฉันมีหัวใจเลือดเนื้อมีศักดิ์ศรี ขอโทษทีไม่ใช่ของตาย

ไม่ใช่ของตาย