ไม่แข่งยิ่งแพ้

ไม่แข่งยิ่งแพ้

ฟังเพลง ไม่แข่งยิ่งแพ้

เนื้อเพลง ไม่แข่งยิ่งแพ้

แน่นอน
เมื่อเรารักเขาเข้าแล้ว
เขาไม่ยอม รักตอบ
ก็ต้องเจ็บต้องช้ำไป
แน่นอน
ถ้ามันเป็นเกมอะไรสักเกม
ก็ต้องมีคน เสียใจ

แต่การ แพ้
เพราะไม่เคยได้ลงแข่ง
น่าเสียดาย น่าเสียดาย.

อย่าเก็บมันไว้
อย่าปิดมันไว้
เมื่อไปเจอใครที่แคร์
ไม่อยากเอ่ยยิ่งช้ำ
ไม่อยากแข่งยิ่งแพ้
และคนที่เราแคร์ไม่มีวัน
รู้เลย.
ฉันเอง
ได้แต่ฝันได้แค่นี้
เพราะว่าใจ ขี้ขลาด
พลาดสิ่งที่แสนดี
เสียดาย
ที่มัวไปกลัวตัวเองช้ำใจ
เมื่อเราก็สายทุกที

ก็การ แพ้
เพราะไม่เคยได้ลงแข่ง
น่าเสียดาย น่าเสียดาย.

อย่าเก็บมันไว้
อย่าปิดมันไว้
เมื่อไปเจอใครที่แคร์
ไม่อยากเอ่ยยิ่งช้ำ
ไม่อยากแข่งยิ่งแพ้
และคนที่เราแคร์ไม่มีวัน
รู้เลย.
[ อย่าเก็บมันไว้
อย่าปิดมันไว้
เมื่อไปเจอใครที่แคร์
ไม่อยากเอ่ยยิ่งช้ำ
ไม่อยากแข่งยิ่งแพ้
และคนที่เราแคร์ไม่มีวัน
รู้เลย.]

ก็การ แพ้
เพราะไม่เคยได้ลงแข่ง
น่าเสียดาย น่าเสียดาย.

อย่าเก็บมันไว้
อย่าปิดมันไว้
เมื่อไปเจอใครที่แคร์
ไม่อยากเอ่ยยิ่งช้ำ
ไม่อยากแข่งยิ่งแพ้
และคนที่เราแคร์
ไม่รู้เลย.
[ อย่าเก็บมันไว้
อย่าปิดมันไว้
เมื่อไปเจอใครที่แคร์
ไม่อยากเอ่ยยิ่งช้ำ
ไม่อยากแข่งยิ่งแพ้
และคนที่เราแคร์
ไม่มีวัน รู้เลย.]