ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน

ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน

ฟังเพลง ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน

https://youtube.com/watch?v=KzZyaB8q7w0

เนื้อเพลง ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน

โตมาด้วยกันกับฉัน
ทุกวันมีกันอยู่เคียงกาย
เคยมองว่ามันใจร้าย
สุดท้ายดีกัน
มันมีชื่อเรียกว่าเหงา
เหมือนเงาตามตัวผูกพัน
แม้ว่ามันนั้น
เข้าใจยากอยู่
หากดูซึมซึมต้องขออภัย
ส่วนตัวเกินไป
ได้โปรดเข้าใจ
แต่..ฉันเปลี่ยนมันไม่ไหว
ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน
ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน
ก็เพราะเราคู่กัน
มันอยู่ในตัวฉันมานาน
ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน
ไม่เหงาน่ะเรื่องใหญ่
ถ้าหากวันใดไม่มีมันแล้ว
คงแปลกไป
คนเราให้เก่งแค่ไหน
ไม่เห็นมีใครไม่เคยเหงา
บางคนแค่เจอะลมหนาว
บ่นเหงาจะตาย
คงพอเข้าใจใช่ไหม
ถ้าฉันจะเป็นอีกราย
ที่แอบเดียวดาย
ไม่มีเหตุผล
หากดูซึมซึมต้องขออภัย
ส่วนตัวเกินไป
ได้โปรดเข้าใจ
แต่..ฉันเปลี่ยนมันไม่ไหว
ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน
ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน
ก็เพราะเราคู่กัน
มันอยู่ในตัวฉันมานาน
ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน
ไม่เหงาน่ะเรื่องใหญ่
ถ้าหากวันใดไม่มีมันแล้ว
คงแปลกไป

ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน
ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน
ก็เพราะเราคู่กัน
มันอยู่ในตัวฉันมานาน
ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน
ไม่เหงาน่ะเรื่องใหญ่
ถ้าหากวันใดไม่มีมันแล้ว
คงแปลกไป
ก็เพราะเราคู่กัน
มันอยู่ในตัวฉันมานาน
ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน
ไม่เหงาน่ะเรื่องใหญ่
ถ้าหากวันใดไม่มีมันแล้ว
คงขาดใจ
จะอยู่อย่างไร
ถ้าไม่ให้เหงา
เหมือนอย่างเคย