ไม่เป็นไร…เข้าใจ

ไม่เป็นไร…เข้าใจ

ฟังเพลง ไม่เป็นไร…เข้าใจ

เนื้อเพลง ไม่เป็นไร…เข้าใจ

แค่น้ำตาไหลริน
แค่เสียใจ ที่ได้ยิน
ว่าเธอไม่ต้องการจะอยู่

แค่ฉันยังไปที่เดิม
แค่ฉันยังดูรูปเดิม
แค่ฉันยังหวังให้เธออยู่

แต่ให้ฉุดให้รั้งเท่าไหร่
เธอคงไม่เปลี่ยนใจ
จะให้เธอทั้งหัวใจ
เธอคงไม่รับไป

ต้องเข้าใจรับฟัง
ต้องเข้าใจยอมรับมัน
ต้องหยุด ใช้น้ำตาเรียกร้องความสนใจ

เพราะให้ฉุดให้รั้งเท่าไหร่
เธอคงไม่เปลี่ยนใจ
จะให้เธอทั้งหัวใจ
เธอคงไม่รับไป

ยิ่งทนยิ่งฝืนเท่าไหร่
เธอยิ่งอึดอัดใจ
บอกตัวเองไม่เป็นไร
ปล่อยเธอไป

จะฉุดจะรั้งเท่าไหร่

ยิ่งทนยิ่งฝืนเท่าไหร่

จะฉุดจะรั้งเท่าไหร่
เธอคงไม่เปลี่ยนใจ
จะให้เธอทั้งหัวใจ
เธอคงไม่รับไป

ยิ่งทนยิ่งฝืนเท่าไหร่
เธอยิ่งอึดอัดใจ
บอกตัวเองไม่เป็นไร
ปล่อยเธอไป