ไม่เดือดร้อน

ไม่เดือดร้อน

เนื้อเพลง ไม่เดือดร้อน

ดนตรี 16 ห้อง..14…
15…16… อยู่ มันคนเดียว
ใครมันอยากจะนินทา
ใครจะถาก ด้วยวาจา
จะไปห่วงมันทำไม
เราจะอยู่ มันลำพัง
เราจะกอด กับลมไป
จนมันแก่ จนตายไป
จะไปห่วงทำไมกัน
ไม่เดือดร้อน
ไม่มี เรื่องให้ร้อนใจ
อยู่อย่างนี้ มันเรื่อยไป
สบายดีเหมือนกัน
อยู่กับบางคน
มันประสาทจะกินตาย
ที่ต้องเหนื่อย คอยเอาใจ
ที่ไม่ถูกอารมณ์กัน
ถ้าต้องอยู่ กับบางคน
ที่ต้องอยู่ ไปวันวัน
จะไปอยู่ ทำไมกัน
มันลำบากกับตัวเอง
ไม่เดือดร้อน
ไม่มี เรื่องให้ร้อนใจ
อยู่อย่างนี้ จะทำไม
ไม่เอาใคร ซักคน
ไม่เดือดร้อน เฮ้อ
ไม่มี เรื่องให้ร้อนใจ
อยู่อย่างนี้ มันเรื่อยไป
สบายดีเหมือนกัน
ดนตรี 8 ห้อง..6…
7…8.. ที่ผ่านมา
ไปมัวเอาใจใคร
ไม่ใส่ใจ ไม่รักตัวเองเลย
อยากจะพอ ไม่ขอเอาใจใคร
จะใส่ใจ ตัวเองให้ดีเลย
ดนตรี 8 ห้อง..6…
7…8… อยู่ กับบางคน
มันก็สุขเป็นบางที
ถ้าได้อยู่ กับคนดี
มันก็สุขสบายใจ
ถ้าต้องอยู่ กับคนเลว
ที่มันห่วย ก็ซวยไป
มันจะหนัก อะไรใคร
ถ้าจะอยู่ กับตัวเอง
ไม่เดือดร้อน
ไม่มี เรื่องให้ร้อนใจ
อยู่อย่างนี้ จะทำไม
ไม่เอาใคร ซักคน
ไม่เดือดร้อน เฮ้อ
ไม่มี เรื่องให้ร้อนใจ
อยู่อย่างนี้ มันเรื่อยไป
สบายดีเหมือนกัน
ดนตรี 8 ห้อง..6…
7…8… อยู่ มันคนเดียว
ใครมันอยากจะนินทา
ใครจะถาก ด้วยวาจา
จะไปห่วงมันทำไม
เราจะอยู่ มันลำพัง
เราจะกอด กับลมไป
จนมันแก่ จนตายไป
จะไปห่วงทำไมกัน