ไม่เคยถูกรักเลย

ไม่เคยถูกรักเลย

เนื้อเพลง ไม่เคยถูกรักเลย

………………….
…….ดนตรี………..
…ทำตัวดีกว่าเขา
แต่มันยังดีแต่เหงา
ไม่มีใครต้องการเรา
เป็นอย่างเขาต้องทำไง
ใจมันเหนื่อยแล้วนะ
ก็เจือจางลงช้าๆ
มีแต่เพียงแค่น้ำตา
เป็นสิ่งเดียวที่เข้าใจ
ทุ่มเท
ทำอะไรก็ยอม ทุกอย่าง
แอบหวัง จนนาทีสุดท้าย…
แต่ไม่เคยถูกรักเลย
ไม่เคยถูกเลือกเลย
เจ็บจริงๆ ใจเอ๋ย
ที่ยังไม่เคยเป็นคนที่เข้าตา
เฝ้าแต่รอใครสักคน
แต่ต้องทนต้องทน
ความเหงาซะจนอ่อนล้า
กว่าที่ใจจะมีที่พัก
กว่าจะมีสักคนให้รัก
ฉันคงไม่หายใจ
………………….

……ดนตรี…………
…เธอมาให้ความหวัง
กลับกลายเป็นแค่ความหลัง
เป็นแค่คนที่หวงเธอ
เป็นอีกคนที่ทิ้งกัน
ทุ่มเท
ทำอะไรก็ยอม ทุกอย่าง
แอบหวัง จนนาทีสุดท้าย…
แต่ไม่เคยถูกรักเลย
ไม่เคยถูกเลือกเลย
เจ็บจริงๆ ใจเอ๋ย
ที่ยังไม่เคยเป็นคนที่เข้าตา
เฝ้าแต่รอใครสักคน
แต่ต้องทนต้องทน
ความเหงาซะจนอ่อนล้า
กว่าที่ใจจะมีที่พัก
กว่าจะมีสักคนให้รัก
ฉันคงไม่หายใจ
แต่ไม่เคยถูกรักเลย
ไม่เคยถูกเลือกเลย
เจ็บจริงๆ ใจเอ๋ย
ที่ไม่เคยเป็นคนที่เข้าตา
เฝ้าแต่รอใครสักคน
แต่ต้องทนต้องทน
ความเหงาซะจนอ่อนล้า
เฝ้าแต่รอแต่รอต่อไป
ต่อให้รอจนใจสลาย
ก็คงได้แค่รอ