ไม่อยากโทษใคร

ไม่อยากโทษใคร

เนื้อเพลง ไม่อยากโทษใคร

ดนตรี 12 Bars..10…11…
12..ไม่อยากจะโทษใคร
ไม่อยากจะพูดอะไร ให้วกวน
ไม่อยากจะโทษใคร
ไม่อยากจะว่าให้ใคร ต้องเสียคน
จบไปแล้ว จบตรงนี้
เมื่อรักมันไม่ดี เราก็แยกทาง
อย่าไปคิด อย่าไปค้น
อย่าหาเลยเหตุผล ให้สับสน ให้ผิดหวัง
ถ้าเหตุและผล จะทำให้เราเจ็บ
ก็เก็บมันไป อย่าเอามารื้อฟื้น
ได้โปรดอย่าถาม อะไรที่เลยผ่าน
เพราะเหตุใดกัน อย่าให้ฉันต้องบอกเลย
ไม่อยากจะโทษใคร
ไม่อยากจะพูดอะไร ให้วกวน
(อย่าเลยไม่ดี หรอก)
ไม่อยากจะโทษใคร
ไม่อยากจะว่าให้ใคร ต้องเสียคน
(อย่าเลยไม่ดี หรอก)
เมื่อมีรัก ต้องมีทุกข์
ไม่รักก็ไม่ทุกข์ ก็เท่านั้นไง
ต่อไปนี้ ไม่มีแล้ว
ก็ขอให้เลิกแล้ว เราต่างคน ก็ต่างไป
ถ้าเหตุและผล จะทำให้เราเจ็บ
ก็เก็บมันไป อย่าเอามารื้อฟื้น
ได้โปรดอย่าถาม อะไรที่เลยผ่าน
เพราะเหตุใดกัน อย่าให้ฉันต้องบอกเลย
ไม่อยากจะโทษใคร
ไม่อยากจะพูดอะไร ให้วกวน
(อย่าเลยไม่ดี หรอก)
ไม่อยากจะโทษใคร
ไม่อยากจะว่าให้ใคร ต้องเสียคน
(อย่าเลยไม่ดี หรอก)
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8..เมื่อมีรัก ต้องมีทุกข์
ไม่รักก็ไม่ทุกข์ ก็เท่านั้นไง
ต่อไปนี้ ไม่มีแล้ว
ก็ขอให้เลิกแล้ว เราต่างคน ก็ต่างไป
ไม่อยากจะโทษใคร
ไม่อยากจะพูดอะไร ให้วกวน
(อย่าเลยไม่ดี หรอก)
ไม่อยากจะโทษใคร
ไม่อยากจะว่าให้ใคร ต้องเสียคน
(อย่าเลยไม่ดี หรอก)
ไม่อยากจะโทษใคร
ไม่อยากจะพูดอะไร ให้วกวน
(อย่าเลยไม่ดี หรอก)
ไม่อยากจะโทษใคร
ไม่อยากจะว่าให้ใคร ต้องเสียคน
(อย่าเลยไม่ดี หรอก)
ไม่อยากจะโทษใคร
ไม่อยากจะพูดอะไร ให้วกวน
(อย่าเลยไม่ดี หรอก)