ไม่ว่าง

ไม่ว่าง

ฟังเพลง ไม่ว่าง

เนื้อเพลง ไม่ว่าง

คุณจะเอาอะไรกับฉันอีก คุณจะไปกลับเขาฉันก็ยอมหลีก
แต่ฉันจะไปที่ไหนคุณก็ตามจิก ฉันอยู่ ฉันอยู่ อยู่ๆๆอย่างเดิม

คุณจะไปดูหนังคุณก็โทรมา คุณจะไปขี่ม้าคุณก็ชวนไป
คุณจะไปเดินเล่นไปที่ไหน ก็ชวนไป ชวนไป ไปๆๆอย่างเดิม

(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว)
ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอกคุณ
(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว)
ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอกคุณ
(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว)
ดูทีวีอยู่ นอนฟังเพลงอยู่ ไม่ว่างๆ(ๆ)สำหรับคุณ

ก็คุณมันใจร้ายเกินกว่าใคร ก็คุณไปมีใครๆอีกคน
แต่ยังมาทำมาวกมาเวียนวน กับฉันอยู่ ฉันอยู่ อยู่ๆๆอย่างเดิม

(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว)
ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอกคุณ
(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว)
ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอกคุณ
(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว)
ดูทีวีอยู่ นอนฟังเพลงอยู่ ไม่ว่างๆ(ๆ)สำหรับคุณ

ก็คุณมันใจร้ายเกินกว่าใคร ก็คุณไปมีใครๆอีกคน
แต่ยังมาทำมาวกมาเวียนวน กับฉันอยู่ ฉันอยู่ อยู่ๆๆอย่างเดิม

(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว)
ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอกคุณ
(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว)
ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอกคุณ
(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว)
ดูทีวีอยู่ นอนฟังเพลงอยู่ ไม่ว่างๆ(ๆ)สำหรับคุณ

(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว)
ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอกคุณ
(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว)
ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอกคุณ
(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว)
ดูทีวีอยู่ นอนฟังเพลงอยู่ ไม่ว่างๆ(ๆ)สำหรับคุณ

ฉันไม่ว่างหรอก ฉันไม่ว่างหรอก ไม่ว่างๆสำหรับคุณ
(อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮ่ะอ่าฮ่าอ้าว อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว)