ไม่รักตัวเอง

ไม่รักตัวเอง

เนื้อเพลง ไม่รักตัวเอง

ดนตรี 4 Bars..3…
4… บอกเธอไปตามตรง ให้เธอจงตัดใจ
ถ้าคิดมีใจให้กับฉัน
โปรดมองตัวเองให้ดี
ก่อนที่เธอตั้งใจ มารักกัน
ปล่อยตัวไปวันวัน
ล่องลอยมันเรื่อยไป
ไม่เห็นอะไรมากกว่านั้น
ไม่อยากทำใจให้รักเธอ
หากทำตัวเหมือนเก่า
ไม่อยากจะว่ากัน
แต่ว่าฉันต้องบอกไป
เมื่อเธอไม่รักตัวเอง
ไม่เคยดูแลแม้ตัวเอง
แล้วเธอจะรักฉันยังไง
เมื่อเธอไม่รักตัวเอง
ทำตัวไม่มีคุณค่าใด
ก็แล้วใคร จะรักเธอ
ดนตรี 4 Bars..3…
4… หากใจเธอเป็นกลาง
แล้วเธอจะเข้าใจ
ว่าเพราะอะไรต้องบอกกัน
อยากให้ทำตัวซะใหม่
อยากให้เธอเข้าใจ อะไรที่สำคัญ
ถ้าจะรักใครสักคน
เมื่อเธอไม่รักตัวเอง
ไม่เคยดูแลแม้ตัวเอง
แล้วเธอจะรักฉันยังไง
เมื่อเธอไม่รักตัวเอง
ทำตัวไม่มีคุณค่าใด
ก็แล้วใคร จะรักเธอ
ดนตรี 5 Bars..3…
4…5 ก็ไม่ใช่เธอนั้นผิด
แต่เธอลองคิดให้ดี
นี่คือความหวังดีจากฉัน
เมื่อเธอไม่รักตัวเอง
ไม่เคยดูแลแม้ตัวเอง
ล่องลอยอย่างนี้แค่วันวัน
เมื่อเธอไม่รักตัวเอง
ไม่ทำตัวเองให้สำคัญ
ก็ไม่มีวันได้สุขใจ
เมื่อเธอไม่รักตัวเอง
ไม่เคยดูแลแม้ตัวเอง
แล้วเธอจะรักฉันยังไง
เมื่อเธอไม่รักตัวเอง
ทำตัวไม่มีคุณค่าใด
ก็แล้วใคร จะรักเธอ