ไม่มีใครผ่านมาทางนี้ (Pause)

ไม่มีใครผ่านมาทางนี้ (Pause)

เนื้อเพลง ไม่มีใครผ่านมาทางนี้ (Pause)

Yeah, 3.2.1 is in the house baby.

Dedicate this song to everybody.

Who is waiting for someone.

Poppy: ฉันนั่งมองแต่นาฬิกา

และไม่รู้ว่าตอนนี้เวลาเท่าไร

ใจมันลอยหายไป ใจมันลอยหายไป

หายไปไปกับสายลม

Poppy: ฉันพยายามรวบรวมเรื่องราวทุกอย่าง

และฉันก็เหมือนพยายามจะลืมให้ลง

ใจที่เคยมั่นคง แต่วันนี้สับสนเหลือเกิน

Gavin: เสียงจากมือถือที่เคยส่งมาให้กับฉัน

Poppy: ฟังแล้วก็ยังหวั่นไหว

Gavin: การ์ดในกระเป๋าที่ฉันนั้นจดคำว่ารัก

Poppy: แล้วฉันยังเก็บให้ใคร

Poppy: ไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้

นี่ฉันรออะไรอยู่เหรอ รู้ตัวอีกทีมันก็เห็นแต่

Gavin: เหลือก็เพียงแต่ เหลือก็แต่

Poppy: แค่น้ำตา

Poppy: ไม่เคยจะมีใครกลับมาทั้งนั้น

ตั้งแต่วันที่เธอเลิกลา อยากให้รับรู้คำที่แสนธรรมดา

Gavin: ที่อยากจะบอก แค่อยากบอก

Poppy: ว่าคิดถึงเธอ

Poppy: เหงาเกินไปให้ทรมาน

ยิ่งเหงานาน มันจะทำให้เจ็บ

แต่ก็ยังต้องเก็บ แต่ก็ยังต้องเก็บ

ซ่อนความเจ็บไว้ข้างใน

Poppy: ฉันพยายามรวบรวมเรื่องราวทุกอย่าง

และฉันก็เหมือนพยายามจะลืมให้ลง

ใจที่เคยมั่นคง แต่วันนี้สับสนเหลือเกิน

Gavin: เสียงจากมือถือที่เคยส่งมาให้กับฉัน

Poppy: ฟังแล้วก็ยังหวั่นไหว

Gavin: การ์ดในกระเป๋าที่ฉันนั้นจดคำว่ารัก

Poppy: แล้วฉันยังเก็บให้ใคร

Poppy: ไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้

นี่ฉันรออะไรอยู่เหรอ รู้ตัวอีกทีมันก็เห็นแต่

Gavin: เหลือก็เพียงแต่ เหลือก็แต่

Poppy: แค่น้ำตา

Poppy: ไม่เคยจะมีใครกลับมาทั้งนั้น

ตั้งแต่วันที่เธอเลิกลา อยากให้รับรู้คำที่แสนธรรมดา

Gavin: ที่อยากจะบอก แค่อยากบอก

Poppy: ว่าคิดถึงเธอ

TJ: Thinking ‘bout the time

when me and you had just begun.

When I was still ur number one,

still here and nothing done

Look baby girl even know

u fly to the sky now.

Best believe a got my ticket

down to go find u out.

Well imma keep it true, that I‘ll be there for u.

Still keep that everything u gave to me

when you were still my boo.

Ur touch, ur love, ur voice it was gone.

Dear memory wishing

that u would coming back home.

Poppy: ไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้

นี่ฉันรออะไรอยู่เหรอ รู้ตัวอีกที

แค่น้ำตา

Poppy: ไม่เคยจะมีใครกลับมาทั้งนั้น

ตั้งแต่วันที่เธอเลิกลา อยากให้รับรู้คำที่แสนธรรมดา

Gavin: ที่อยากจะบอก แค่อยากบอก

Poppy: ว่าคิดถึง

TJ: Thinking ‘bout the time

when me and you had just begun.

When I was still ur number one,

still here and nothing done

Look baby girl even know

u fly to the sky now.

Poppy: ไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้

TJ: Best believe a got my ticket

down to go find u out.

Poppy: นี่ฉันรออะไรอยู่เหรอ

TJ: Well imma keep it true, that I‘ll be there for u.

Still keep that everything u gave to me

when you were still my boo.

Gavin: เหลือก็เพียงแต่ เหลือก็แต่

TJ: Ur touch, ur love, ur voice it was gone.

Poppy: ไม่เคยจะมีใครกลับมาทั้งนั้น

TJ: Dear memory wishing

that u would coming back home.

Poppy: ตั้งแต่วันที่เธอเลิกรา

อยากให้รับรู้คำที่แสนธรรมดา

Gavin: ที่อยากจะบอก แค่อยากบอก

Poppy: ว่าคิดถึงเธอ

Aha, chance for you babe, Memories.