ไม่มีเสี่ยเลี้ยง

ไม่มีเสี่ยเลี้ยง

เนื้อเพลง ไม่มีเสี่ยเลี้ยง

.ดนตรี……….
.เอ้า ห่วงหน่อย ซิพี่
ยังไม่มีเสี่ยเลี้ยง
เอ้า เหล่หน่อย ซิพี่
ฉันดีน่าเสี่ยง เสี่ยงมาเถอะ
ไม่เลอะไม่หลอก
รับรอง ไม่หลอกให้เลี้ยง
.ใช่ มาโปรตัวเอง
วังเวง เหมือนใจโดนเหวี่ยง
อยู่เดียวฉันเปลี่ยวฤทัย
หน้าตาสดใส ข้างในใจเดี้ยง
แววให้ ละไปมากมี
เสียดายตรงที่ ไม่มีเสี่ยเลี้ยง
..ดนตรี…..
.เอ้าห่วงหน่อย ซิพี่
ยังไม่มีเสี่ยเลี้ยง
เอ้า เหล่หน่อย ซิพี่
ฉันดีน่าเสี่ยง เสี่ยงมาเถอะ
ไม่เลอะไม่หลอก
รับรอง ไม่หลอกให้เลี้ยง
.ใช่ มาโฆษณา เวลาไม่มีทางเลี่ยง
หน้าตา ฉันก็พอตัว
ใครได้เป็นผัว น่ากลัวดังเปรี้ยง
ฟอร์มแน่น แต่แฟนไม่มี
เช็คได้เลยพี่ ไม่มีเสี่ยเลี้ยง
..ดนตรี…….
.เอ้า ห่วงหน่อย ซิพี่
ยังไม่มีเสี่ยเลี้ยง
เอ้า เหล่หน่อย ซิพี่
ฉันดีน่าเสี่ยง เสี่ยงมาเถอะ
ไม่เลอะไม่หลอก
รับรอง ไม่หลอกให้เลี้ยง
.ใช่ มาโปรตัวเอง
วังเวง เหมือนใจโดนเหวี่ยง
อยู่เดียว ฉันเปลี่ยวฤทัย
หน้าตาสดใส ข้างในใจเดี้ยง
แววให้ ละไปมากมี เสียดายตรงที่
ไม่มีเสี่ยเลี้ยง..

.ดนตรี……
.เอ้า ห่วงหน่อย ซิพี่
ยังไม่มีเสี่ยเลี้ยง
เอ้า เหล่หน่อย ซิพี่
ฉันดีน่าเสี่ยง เสี่ยงมาเถอะ
ไม่เลอะไม่หลอก
รับรอง ไม่หลอกให้เลี้ยง
.ใช่ มาโฆษณา เวลาไม่มีทางเลี่ยง
หน้าตาฉันก็พอตัว ใครได้เป็นผัว
น่ากลัวดังเปรี้ยง ฟอร์มแน่น
แต่แฟนไม่มี เช็คได้เลยพี่
ไม่มีเสี่ยเลี้ยง…