ไม่มีเบื่อ

ไม่มีเบื่อ

เนื้อเพลง ไม่มีเบื่อ

ดนตรี 10 Bars..8…
9…10.. เกิดมาก็เพิ่งเคย
เป็นอย่างนี้บ่อยบ่อย
จิตใจมันล่องลอยไปกับฝันไกล
ไม่เคยจะต้องมาใช้เวลาในหัวใจ
ให้ฝันไปไกลถึงบางคน
เกิดมาก็เพิ่งเคยที่จะฝันแปลกแปลก
เหตุการณ์และเรื่องราวมันช่างวกวน
ก็มีเพียงแค่ฉันและก็เธออยู่สองคน
ฉันฝันเวียนวนไม่มีเบื่อ
ฝันเห็นเราสองคนทุกวัน
ก็ฝันมันทุกคืน
เช้าเช้ายังจำใจต้องตื่น
ก็รอให้ค่ำคืนจะรีบนอน
ไม่เคยจะฝันดีได้อย่างนี้บ่อยบ่อย
จิตใจมันล่องลอยไปกับฝันไกล
อะไรมันก็ดีถ้ามีเธอในหัวใจ
ให้ฝันซักเท่าไรก็ไม่เบื่อ
ดนตรี 12 Bars..10…
11…12.. เกิดมาก็เพิ่งเคย
ที่จะฝันแปลกแปลก
เหตุการณ์และเรื่องราวมันช่างวกวน
ก็มีเพียงแค่ฉันและก็เธออยู่สองคน
ฉันฝันเวียนวนไม่มีเบื่อ
ฝันเห็นเราสองคนทุกวัน
ก็ฝันมันทุกคืน
เช้าเช้ายังจำใจต้องตื่น
ก็รอให้ค่ำคืนจะรีบนอน
ไม่เคยจะฝันดีได้อย่างนี้บ่อยบ่อย
จิตใจมันล่องลอยไปกับฝันไกล
อะไรมันก็ดีถ้ามีเธอในหัวใจ
ให้ฝันซักเท่าไรก็ไม่เบื่อ