ไม่มีหัวใจ…ไร้สมอง

ไม่มีหัวใจ…ไร้สมอง

เนื้อเพลง ไม่มีหัวใจ…ไร้สมอง

ดนตรี..8..Bars
6…7…8
ถ้าวันนี้…
สมองกระทบกระเทือน
ความทรงจำลบเลือน ดีกว่า
ทนอยู่อย่างเหงาเหงา
ลำพังไม่มีใคร
ดนตรี..4..Bars
2…3…4
ความรักที่เคยซึ้งมันจบแล้ว
เมื่อเธอเปลี่ยนใจให้ใคร
ร่องรอยที่ทิ้งไว้คือความเหงา
และทุกเรื่องราว
ระหว่างสองเรา
วันนี้ ยังคงลืมมันไม่ลง
ถ้าวันนี้…
สมองกระทบกระเทือน
ความทรงจำลบเลือน
มันคงไม่มีอะไร
สั่งให้คิดถึงเธอ
ฉันขอไม่มีหัวใจ
ที่ฉันเคยได้ใช้เพื่อรักเธอ
แต่เมื่อไม่มีเธอ
ก็ไม่จำเป็นต้องใช้มัน
บาดแผลในวันนี้ทำให้ฉัน
ไม่อยากมีแล้วหัวใจ
อยากเป็นคนที่ไม่มีสมอง
จดจำเรื่องราว
เรื่องเธอรักใคร
วันนั้น มีแต่ทนทรมาน
ถ้าวันนี้…
สมองกระทบกระเทือน
ความทรงจำลบเลือน
มันคงไม่มีอะไร
สั่งให้คิดถึงเธอ
ฉันขอไม่มีหัวใจ
ที่ฉันเคยได้ใช้เพื่อรักเธอ
แต่เมื่อไม่มีเธอ
ก็ไม่จำเป็นต้องใช้มัน
ดนตรี..10..Bars
8…9…10
บาดแผลในวันนี้ ทำให้ฉัน
ไม่อยากมีแล้วหัวใจ
ถ้าวันนี้…
สมองกระทบกระเทือน
ความทรงจำลบเลือน
มันคงไม่มีอะไร
สั่งให้คิดถึงเธอ
ฉันขอไม่มีหัวใจ
ที่ฉันเคยได้ใช้เพื่อรักเธอ
แต่เมื่อไม่มีเธอ
ก็ไม่จำเป็นต้องใช้มัน
อีกแล้ว…หัวใจ