ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่าเธอ

ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่าเธอ

เนื้อเพลง ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่าเธอ

มีสิ่งใดสำคัญ เท่ารักที่ให้กัน
เธอและฉันรู้กันด้วยใจ
แค่มองตา เราก็เข้าใจ
ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว
แต่บางคราวหรือดูเหินห่าง
ใจเคว้งคว้างเหลือเกิน
วันที่หนาวเหงาใจไร้เพื่อน
เธออย่าเดินจากไป

อยากวอนให้รัก (ได้โปรดเถิดรัก)
ช่วยเป็นดั่งแสงนำทาง ส่องกระจ่าง
เปิดทางให้ทุกสิ่ง (บอกเธอให้รู้ความจริง)
ให้ลำบากเพียงไหน ก็ได้แอบอิง
ไม่ต้องกลัวว่ารักจะห่างไกล
ถ้าหากมีรักแนบแน่นอยู่ทุกเวลา
ให้ดินฟ้ามืดมัวเข้าโทมทลาย
ขอเพียงเธอมั่นรัก ฉันไม่หวั่นไหว
ไม่มีสิ่งไหนทดแทนรักเธอ

แต่บางครั้งฉันก็เสียใจ
กลั้นเอาไว้น้ำตา
เธอทำกับฉันเหมือนคนไร้ค่า
มองตัวฉันผิดไป

อยากวอนให้รัก (ได้โปรดเถิดรัก)
ช่วยเป็นดั่งแสงนำทาง ส่องกระจ่าง
เปิดทางให้ทุกสิ่ง (บอกเธอให้รู้ความจริง)
ให้ลำบากเพียงไหน ก็ได้แอบอิง
ไม่ต้องกลัวว่ารักจะห่างไกล
ถ้าหากมีรักแนบแน่นอยู่ทุกเวลา
ให้ดินฟ้ามืดมัวเข้าโทมทลาย
ขอเพียงเธอมั่นรัก ฉันไม่หวั่นไหว
ไม่มีสิ่งไหนทดแทนรักเธอ

อยากวอนให้รัก (ได้โปรดเถิดรัก)
ช่วยเป็นดั่งแสงนำทาง ส่องกระจ่าง
เปิดทางให้ทุกสิ่ง (บอกเธอให้รู้ความจริง)
ให้ลำบากเพียงไหน ก็ได้แอบอิง
ไม่ต้องกลัวว่ารักจะห่างไกล
ถ้าหากมีรักแนบแน่นอยู่ทุกเวลา
ให้ดินฟ้ามืดมัวเข้าโทมทลาย
ขอเพียงเธอมั่นรัก ฉันไม่หวั่นไหว
ไม่มีสิ่งไหนทดแทนรักเธอ

ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่าเธอ