ไม่มีน้ำตา

ไม่มีน้ำตา

ฟังเพลง ไม่มีน้ำตา

เนื้อเพลง ไม่มีน้ำตา

ก็เพราะฉันร้องมานานเต็มทีโดยที่เธอไม่เคยจะสนใจ
ก็เพราะฉันร้องมานานเต็มทีโดยที่เธอไม่เคยรับฟัง

ไม่เคยเปลืองหัวใจให้ใครอย่างนี้เลย
ไม่เคยเสียน้ำตาให้ใครได้เหมือนเธอ
มันล้าเต็มที

ไม่มีอะไรดีฉันก็เข้าใจเพียงจะบอกเธอให้ไปให้ไกลๆ
ไม่ได้ชินไม่ได้ชาเพียงไม่มีน้ำตาอีกต่อไป
จะฝืนทำไมทางใครก็ทางมัน
ฉันก็ว่าจะดี ใจที่เคยมีโยนทิ้งมันไป
เธอจะเป็นเธอจะตายจะไม่ไปสนใจ พอกันทีกับรักปลอมๆ

ก็เพราะฉันร้องจนเหมือนงมงายให้กับคำที่เธอสัญญา
ก็เพราะฉันร้องจนท้อเต็มทีโดยที่เธอไม่เคยเหลียวมา

ทำไมต้องเปลืองน้ำตาให้คนไม่เห็นค่า
ทำไมต้องทรมาณทำไมต้องรักเธอ มันล้าเต็มที

ไม่มีอะไรดีฉันก็เข้าใจเพียงจะบอกเธอไปให้ไกลๆ
ไม่ได้ชินไม่ได้ชาเพียงไม่มีน้ำตาอีกต่อไป
จะฝืนทำไมทางใครก็ทางมัน
ฉันก็ว่าจะดี ใจที่เคยมีโยนทิ้งมันไป
เธอจะเป็นเธอจะตายจะไม่ไปสนใจ พอกันทีกับรักปลอมๆ

คงถึงเวลาให้มันจบๆ กัน พอแล้วคนดี
ใจที่เคยมีโยนทิ้งมันไป
ใครจะเป็นใครจะตายจะไม่ไปสนใจ อย่าฝืนทนเลย

ไม่มีอะไรดีฉันก็เข้าใจเพียงจะบอกเธอไปให้ไกลๆ
ไม่ได้ชินไม่ได้ชาเพียงไม่มีน้ำตาอีกต่อไป
จะฝืนทำไมทางใครก็ทางมัน
ฉันก็ว่าจะดีใจที่เคยมีเหลือเพียงคำลา
เธอจะเป็นเธอจะตายก็อย่าคืนย้อนมา พอกันทีกับรักปลอมๆ