ไม่มีความหมาย

ไม่มีความหมาย

เนื้อเพลง ไม่มีความหมาย

ช่วงเวลาเคยใช้ร่วมกัน ผ่านวันและคืนร่วมกัน
จวบจนเข้าใจซึ่งกัน ได้แค่มองก็รู้ใจ
แต่เพียงไม่เคยได้บอก ไม่เคยพูดถ้อยคำใด ๆ
ปล่อยมันให้ผ่านพ้นไป เก็บเอาไว้ในวันที่ผ่านมา

มีบางคำที่ค้างในใจ ที่ควรพูดไปในวันนั้น
แต่ฉันก็กลัว ถ้าเธอได้ฟัง ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป

ฉันกลัว ว่าเก็บไว้จนถึงวันที่ไม่มีเธอ
จะรับฟัง ถ้อยคำที่ฉันดึงดันจะเก็บไว้
สายเกิน สุดท้ายไม่เหลือสักวันที่มีโอกาส
จะพูดมัน ต่อให้ฉันต้องการสักแค่ไหน
ไม่มีความหมายอะไร เมื่อไม่มีเธอ

วันนี้เมื่อเธอไม่อยู่ ก็รู้ว่าช้าไปมากมาย
มัวรอทุกอย่างจนแน่ใจ จนต้องเสียใจอย่างนี้

เพราะมีบางคำที่ค้างในใจ ที่ควรพูดไปในวันนั้น
แต่ฉันก็กลัว ถ้าเธอได้ฟัง ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป

ฉันกลัว ว่าเก็บไว้จนถึงวันที่ไม่มีเธอ
จะรับฟัง ถ้อยคำที่ฉันดึงดันจะเก็บไว้
สายเกิน สุดท้ายไม่เหลือสักวันที่มีโอกาส
จะพูดมัน ต่อให้ฉันต้องการสักแค่ไหน
ไม่มีความหมายอะไร เมื่อไม่มีเธอ

ไม่มีความหมายอะไร เมื่อไม่มีเธอ