ไม่ต้องห่วงฉัน [ เร็ว ]

ไม่ต้องห่วงฉัน  [ เร็ว ]

ฟังเพลง ไม่ต้องห่วงฉัน [ เร็ว ]

เนื้อเพลง ไม่ต้องห่วงฉัน [ เร็ว ]

แค่เพียงรู้ว่าเธอ
ต้องการจากไป
หัวใจ ฉันเริ่มอ่อนแรง
แค่เพียงรู้ ว่าใจ
ของเธอเปลี่ยนแปลง
เรี่ยวแรงของฉัน ไม่มี
ก็มีเธอแล้วใจ ฉันมีความสุข
เธอคือทุก ทุกอย่างที่ฉันมี
ก็ที่เธอให้มา คือสิ่งที่แสนดี
แต่มาวันนี้ เธอต้องการไป
เธอบอกว่าฉัน ไม่ดี
มาบอกตอนนี้ มันสายไป
ก็ตอนที่ฉัน รักเธอ แค่ครึ่งใจ
ถ้าเธอจะไป ก็ไม่ต้องถาม
เธอบอกว่าฉัน ไม่ดี
มาบอกตอนนี้ มันสายไป
ก็ตอนที่ฉัน รักเธอ แค่ครึ่งใจ
หากเธอมีใคร ก็ทิ้งฉันไปได้เลย
ไม่ต้องห่วงฉัน Ya Ya…
ไม่ต้องห่วงฉัน

จากวันนั้นที่เธอ ได้เดินเข้ามา
หัวใจฉันต้อง เปลี่ยนไป
จากไม่เคยรักใคร แม้เพียงครึ่งใจ
แต่กับเธอ ต้องยอม โดยดี
ก็มีเธอแล้วใจ ฉันมีความสุข
เธอคือทุก ทุกอย่างที่ฉันมี
ก็ที่เธอให้มา คือสิ่งที่แสนดี
แต่มาวันนี้ เธอต้องการไป
เธอบอกว่าฉัน ไม่ดี
มาบอกตอนนี้ มันสายไป
ก็ตอนที่ฉัน รักเธอ แค่ครึ่งใจ
ถ้าเธอจะไป ก็ไม่ต้องถาม
เธอบอกว่าฉัน ไม่ดี
มาบอกตอนนี้ มันสายไป
ก็ตอนที่ฉัน รักเธอ แค่ครึ่งใจ
หากเธอมีใคร ก็ทิ้งฉันไปได้เลย
ไม่ต้องห่วงฉัน
ไม่ต้องห่วงฉัน Ya Ya…
ไม่ต้องห่วงฉัน Ya Ya…
ไม่ต้องห่วงฉัน Ya Ya…

ก็มีเธอแล้วใจ ฉันมีความสุข
เธอคือทุก ทุกอย่างที่ฉันมี
ก็ที่เธอให้มา คือสิ่งที่แสนดี
แต่มาวันนี้ เธอต้องการไป
เธอบอกว่าฉัน ไม่ดี
มาบอกตอนนี้ มันสายไป
ก็ตอนที่ฉัน รักเธอ แค่ครึ่งใจ
ถ้าเธอจะไป ก็ไม่ต้องถาม
เธอบอกว่าฉัน ไม่ดี
มาบอกตอนนี้ มันสายไป
ก็ตอนที่ฉัน รักเธอ แค่ครึ่งใจ
หากเธอมีใคร ก็ทิ้งฉันไปได้เลย
ไม่ต้องห่วงฉัน Ya Ya…
ไม่ต้องห่วงฉัน Ya Ya…
ไม่ต้องห่วงฉัน Ya Ya…
ก็ไม่ต้องห่วงฉัน Ya Ya..
ไม่ต้องห่วงฉัน