ไม่ตายหรอกเธอ

ไม่ตายหรอกเธอ

ฟังเพลง ไม่ตายหรอกเธอ

เนื้อเพลง ไม่ตายหรอกเธอ

อย่าได้ไหม
อย่าทำให้ฉัน เข้าใจผิด
อย่าทำให้คิด
ให้คิดว่ามีใจให้
อย่าบอกกับฉัน ว่าเธอรัก
ได้โปรดอย่าหลอก ว่ายังมีใจ
อย่าเลย ไม่อยากรับฟัง
โปรดอย่าถาม
ว่าฉันนั้นคิด อะไรอยู่
ไม่อยากให้รู้
ว่าฉันกำลังทำใจ
แต่อยากให้รู้ สักนิด
แค่อยากจะบอก ว่าฉันเสียใจ
ที่เธอมีใคร เธอปิดบังฉัน
หลอกให้รัก ให้รออยู่
หลอกให้ฉัน ทุ่มเทหัวใจ
ที่เธอทำ ให้รัก
รักจนเกิน ถอนตัวถอนใจ
แต่ขาดเธอไป
ไม่ตายไม่ตาย หรอกเธอ

ก็อยากจะขอ
ให้เธอเข้าใจ สักหน่อย
สักเพียงน้อย
ให้รู้ว่าคนอย่างฉัน
ถ้าอยากจะไป ก็เชิญ
แต่อย่าให้ฉัน ทนทรมาน
เอาความสงสาร ของเธอ
เก็บคืนไป
หลอกให้รัก ให้รออยู่
หลอกให้ฉัน ทุ่มเทหัวใจ
ที่เธอทำ ให้รัก
รักจนเกิน ถอนตัวถอนใจ
แต่ขาดเธอไป
ไม่ตายไม่ตาย หรอกเธอ
หลอกให้รัก ให้รออยู่
หลอกให้ฉัน ทุ่มเทหัวใจ
ที่เธอทำ ให้รัก
รักจนเกิน ถอนตัวถอนใจ
แต่ขาดเธอไป
ไม่ตายไม่ตาย หรอกเธอ
แค่ขาดเธอไป
ไม่ตายไม่ตาย หรอกเธอ