ไม่จริงใช่ไหม

ไม่จริงใช่ไหม

เนื้อเพลง ไม่จริงใช่ไหม

ดนตรี 7 ห้อง..5…
6…7. ใจหนึ่งก็เชื่อเธอ
แต่อีกใจก็ยัง สับสน
มีมากมายผู้คน
ที่บอกฉัน ว่าเธอเปลี่ยนไป
เห็นเธอเดินกับเขา
หยอกเย้ากัน เหมือนคนรู้ใจ
จนใจฉัน มันทนอยู่ไม่ไหว
ต้องการจะรู้
ช่วยตอบฉันสักคำ
เขาคนนั้น แค่คนผ่านไป
เธอไม่เคยใส่ใจ
ไม่เคยคิด เกินไปกว่านั้น
ฉันพร้อมจะเชื่อเธอ
หมดทุกคำ ที่เราพูดกัน
แหละจะให้สัญญา
จะไม่ถามถึงมัน อีกเลย
บอกกับฉัน มันไม่จริง
สิ่งที่รู้ ที่ได้ยิน
มันก็แค่ ลมปาก
อยากให้เธอ เองยืนยัน
ว่าเธอนั้น ไม่มีใคร
อย่างเขาพูด กัน
บอกกับฉัน มันไม่จริง
สิ่งเหล่านั้น มันคือการ
ปั้นน้ำเป็น ตัว
สิ่งที่กลัว มันไม่จริง
ใช่ไหมเธอ
ดนตรี 3 ห้อง..2…
3… ช่วยตอบฉันสักคำ
เขาคนนั้น แค่คนผ่านไป
เธอไม่เคยใส่ใจ
ไม่เคยคิด เกินไปกว่านั้น
ฉันพร้อมจะเชื่อเธอ
หมดทุกคำ ที่เราพูดกัน
แหละจะให้สัญญา
จะไม่ถามถึงมัน อีกเลย
บอกกับฉัน มันไม่จริง
สิ่งที่รู้ ที่ได้ยิน
มันก็แค่ ลมปาก
อยากให้เธอ เองยืนยัน
ว่าเธอนั้น ไม่มีใคร
อย่างเขาพูด กัน
บอกกับฉัน มันไม่จริง
สิ่งเหล่านั้น มันคือการ
ปั้นน้ำเป็น ตัว
สิ่งที่กลัว มันไม่จริง
ใช่ไหมเธอ
ดนตรี 5 ห้อง..4…
5… บอกกับฉัน มันไม่จริง
สิ่งที่รู้ ที่ได้ยิน
มันก็แค่ ลมปาก
อยากให้เธอ เองยืนยัน
ว่าเธอนั้น ไม่มีใคร
อย่างเขาพูด กัน
บอกกับฉัน มันไม่จริง
สิ่งเหล่านั้น มันคือการ
ปั้นน้ำเป็น ตัว
สิ่งที่กลัว มันไม่จริง
ใช่ไหมเธอ
สิ่งที่กลัว มันไม่จริง
ใช่ไหมเธอ