ไม่คิดนอกใจ

ไม่คิดนอกใจ

ฟังเพลง ไม่คิดนอกใจ

เนื้อเพลง ไม่คิดนอกใจ

ถ้าเธอ จะไป กับใคร
หรือใคร เขามา สู่ขอ
ให้เธอ นั้นรอ ก่อนได้ไหม
ถ้าเธอ จะไป กับเขา
เพราะเพียง แค่เรา ห่างไกล
ฉันคงทน ไม่ไหว
แหละจะไป หาเธอ
ก็อยู่ ทางนี้ ไม่เคย มีใคร
แต่ถึงอยู่ไกล แต่ใจใกล้เธอ
จะกลับไป พบเจอ
ไม่ให้เธอ จากไป
ก็ฉันรักเธอ
ฉันรักเธอ ได้ยิน หรือเปล่า
รัก เธอมาก กว่าเขา
ร้อยเท่า ได้มั้ง
ก็ฉันรักเธอ
ฉันรักเธอ ตะโกน ดังดัง
ให้เธอ ได้รู้ ซะบ้าง
จะได้ ไม่คิด
นอกใจฉัน
มีเธอ คนเดียว ในใจ
ไม่เคย มีใคร ข้องแวะ
ไม่มีข้อแม้ อะไรเลย
จะคุย กับคน คุ้นเคย
ก็กลัว เพื่อนเธอ จะเห็น
ลำบากยากเย็น
ขนาดนั้น ยังทนไหว
ก็อยู่ ทางนี้ ไม่เคย มีใคร
แต่ถึงอยู่ไกล แต่ใจใกล้เธอ
จะกลับไป พบเจอ
ไม่ให้เธอ จากไป
ก็ฉันรักเธอ
ฉันรักเธอ ได้ยิน หรือเปล่า
รัก เธอมาก กว่าเขา
ร้อยเท่า ได้มั้ง
ก็ฉันรักเธอ
ก็ฉันรักเธอ ตะโกน ดังดัง
ให้เธอ ได้รู้ ซะบ้าง
จะได้ ไม่คิด
นอกใจฉัน

ก็ฉันรักเธอ
ฉันรักเธอ ได้ยิน หรือเปล่า
รัก เธอมาก กว่าเขา
พันเท่า ได้มั้ง
ก็ฉันรักเธอ
ก็ฉันรักเธอ ตะโกน ดังดัง
ให้เธอ ได้รู้ ซะบ้าง
จะได้ ไม่คิด
นอกใจฉัน น่ะ