ไปให้พ้นๆ

ไปให้พ้นๆ

เนื้อเพลง ไปให้พ้นๆ

รักเธอ ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ารักเธอ ว่าทำไมว่าทำไมต้องรักเธอ ยังไม่พร้อมจะทำใจ

รู้ดี ว่าเธอมีคนอื่นอีกมากมาย ทำให้ฉันทำให้ฉันต้องเสียใจ ก็เมื่อใจเธอไม่รัก

แต่อยากให้เธอได้รู้ ว่าใจฉันคิดยังไงกับเธอ

อยากไป อยากไปให้พ้นๆ อยากไปทุกแห่งหน ที่ไหนไม่มีเธอ

ฉันอยากไป อยากไปอยู่ตรงนั้น อยากไปเพื่อให้ฉัน ได้ลืมคิดถึงเธอ ฉันอยากไป

ร้องไป ทำให้ฉันทำให้ฉันได้ระบาย สิ่งที่เธอทำให้ฉันต้องเสียใจ แต่ว่าใจก็ยอมรับ

ว่าเธอ ไม่เคยมีไม่เคยมีรักให้ใคร ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่หยุดไว้กับความรัก

แต่อยากให้เธอได้รู้ ว่าใจฉันคิดยังไงกับเธอ

อยากไป อยากไปให้พ้นๆ อยากไปทุกแห่งหน ที่ไหนไม่มีเธอ

ฉันอยากไป อยากไปอยู่ตรงนั้น อยากไปเพื่อให้ฉัน ได้ลืมคิดถึงเธอ ฉันอยากไป

แม้ว่าตอนนี้มันเหนื่อยใจ แค่อยากระบายให้รู้

อยากไป อยากไปให้พ้นๆ อยากไปทุกแห่งหน ที่ไหนไม่มีเธอ

ฉันอยากไป อยากไปอยู่ตรงนั้น อยากไปเพื่อให้ฉัน ได้ลืมคิดถึงเธอ ฉันอยากไป

อยากไป อยากไปให้พ้นๆ อยากไปทุกแห่งหน ที่ไหนไม่มีเธอ

ฉันอยากไป อยากไปอยู่ตรงนั้น อยากไปเพื่อให้ฉัน ได้ลืมคิดถึงเธอ ฉันอยากไป