ไปเกิดใหม่

ไปเกิดใหม่

เนื้อเพลง ไปเกิดใหม่

ตัวอย่างเนื้อเพลง

ต่อให้ไปได้ แล้วให้ไปเกิดใหม่
เธอก็ยังไม่สนใจฉันอยู่ดี