ไกลเท่าเดิม

ไกลเท่าเดิม

เนื้อเพลง ไกลเท่าเดิม

อยาก ให้เธอรู้สักอย่าง
เราอยู่ห่างเกินไป
เธอวางตัว กับฉันทีไร
เหนื่อยใจ ไม่อยากทวงถาม
จาก ที่เคยใช้เวลา
เนิ่นนาน ทุกอย่างเท่าเดิม
แล้วทำไม ไม่คิดเพิ่มเติม
เธอเว้นทางเดินเผื่อใคร
.แม้ ครั้งใด
ที่ฉันต้องการใกล้เธอ
แต่เธอ จะถอยไปให้ไกล
ออกไป ให้ไกล ไกลเท่าเดิม
.ต่อ แต่วันนี้จะบอก
บอกกับใจ ว่าไม่มีเธอ
เพียงลืมเธอ คนไร้หัวใจ
จะไปจากก่อนจะสาย
แต่ จะมองหาสิ่งใหม่
ให้ใจ ที่เคยร้าวราน
ขอ เพียงคน
คนที่ต้องการ
ตัวฉันให้มากกว่าเธอ

แม้ ครั้งใด
ที่ฉันต้องการใกล้เธอ
แต่เธอ จะถอยไปให้ไกล
ออกไป ให้ไกล ไกลเท่าเดิม
.ต่อ แต่วันนี้จะบอก
บอกกับใจ ว่าไม่มีเธอ
เพียงลืมเธอ คนไร้หัวใจ
จะไปจากก่อนจะสาย
แต่ จะมองหาสิ่งใหม่
ให้ใจ ที่เคยร้าวราน
ขอ เพียงคน
คนที่ต้องการ
ตัวฉันให้มากกว่าเธอ