ให้รักไป ได้ช้ำมา

ให้รักไป ได้ช้ำมา

เนื้อเพลง ให้รักไป ได้ช้ำมา

ต่อให้มีกองไฟ
กั้นเอาไว้ฉันก็จะไป
ให้พ้น ตรงนี้
ไม่อาจเผชิญความจริง
ที่ถูกเธอทำ
ไม่อยากจะทน
เพื่อหลอกตัวเอง.
.ให้รักไป ได้ช้ำมา
อยู่ไปทำไม
เมื่อรักเธอ สุดหัวใจ
แล้วไม่ได้คืน
ให้รักไป ได้ช้ำมา
หมดแรงจะฝืน
ที่ให้ไป ไม่ขอคืน
ฉันยกมันให้เธอ.
.อยากจะไปมีใคร
บอกดีๆฉันก็ให้ไป
ไม่ขวาง อยู่แล้ว
ไม่อาจเผชิญความจริง
ที่ถูกเธอทำ
ไม่อยากจะทน
เพื่อหลอกตัวเอง.
.ให้รักไป ได้ช้ำมา
อยู่ไปทำไม
เมื่อรักเธอ สุดหัวใจ
แล้วไม่ได้คืน
ให้รักไป ได้ช้ำมา
หมดแรงจะฝืน
ที่ให้ไป ไม่ขอคืน
ฉันยกมันให้
เธอจะเก็บมันไว้
เธอจะโยนมันทิ้ง
ก็แล้วแต่เธอ
ก็แล้วแต่เธอ
ใจโทรมๆของฉัน
จะยังไงก็แพ้
….ดนตรี…..
.ให้รักไป ได้ช้ำมา
อยู่ไปทำไม
เมื่อรักเธอ สุดหัวใจ
แล้วไม่ได้คืน
ให้รักไป ได้ช้ำมา
หมดแรงจะฝืน
ที่ให้ไป ไม่ขอคืน
ฉันยกมันให้เธอ.