ให้รักประคองเรา

ให้รักประคองเรา

เนื้อเพลง ให้รักประคองเรา

.เพราะคำว่ารัก
ทำให้อยากมาใกล้ชิด
จึงหอบชีวิต
มาอยู่เป็นคู่เคียงกัน
มาถึงวันนี้
เพราะว่าเรามีวันนั้น
มีเธอกับฉัน
รวมกันจึงเรียกว่าเรา
.ร่วมทางชีวิต
ร่วมคิดเคียงข้างสร้างฝัน
เราจับมือกัน
มุ่งมั่นฟันฝ่าคว้าดาว
หากใครคนหนึ่ง
หายไปหัวใจจะเหงา
เมื่อถึงดวงดาว
อยากให้มีใครชื่นชม
.ย่อมมีสักหน
ที่คนเราพลั้งพลาดไป
อย่าคิดให้เป็นเรื่องใหญ่
หัวใจอย่าแพ้อารมณ์
ปัญหาเรานั้น
มิใช่อยู่ที่เคยล้ม
แต่คนที่น่าชื่นชม
เมื่อล้มลุกขึ้นยืนใหม่
.ยื่นมือเถิดน้อง
สองเราเดินทางสร้างฝัน
รักกันโกรธกัน
งอนเล่นพอเป็นกระสาย
เมื่อคำว่ารัก
ชักสู่เป็นคู่เคียงใจ
กอดคอกันไป
ให้รักประคองสองเรา

….ดนตรี…..
.ยื่นมือเถิดน้อง
สองเราเดินทางสร้างฝัน
รักกันโกรธกัน
งอนเล่นพอเป็นกระสาย
เมื่อคำว่ารัก
ชักสู่เป็นคู่เคียงใจ
กอดคอกันไป
ให้รักประคองสองเรา